Synnytyssairaaloille

STM:n kuntainfon (6/2018, 12.4.2018) perusteella vastasyntyneen veriryhmämäärityksestä voidaan luopua ja antaa RhD-negatiiviselle äidille synnytyksen jälkeinen anti-D-suojaus sikiön RhD-tuloksen perusteella. Kun sikiö on RhD-positiivinen, annetaan äidille suojaus rutiinimaisesti raskausviikolla 28–30, loppuraskauden riskiperusteisissa tilanteissa sekä synnytyksen jälkeen.

Tausta

Sikiön RhD-määritystä on käytetty RhD-negatiivisten äitien rutiinimaisen anti-D-suojauksen kohdentamiseen vuodesta 2014. Tuloksia on verrattu synnytyssairaaloissa vastasyntyneiden RhD-määrityksiin ja menetelmä on todettu erittäin luotettavaksi.

Äitiysneuvola

Raskaudenaikainen veriryhmävasta-aineiden seulontaohjelma jatkuu ennallaan ja näytteet otetaan entiseen tapaan. On tärkeä muistaa ottaa näyte sikiön RhD-määritystä varten raskausviikolla 24–26, koska sikiön RhD-tuloksen perusteella annetaan sekä rutiinimainen raskaudenaikainen että synnytyksen jälkeinen anti-D-suojaus. Sikiön RhD-tuloksen merkitseminen äitiyskorttiin ja tiedon välittäminen synnytyssairaalaan on tärkeää, jotta suojaus voidaan antaa äidille sikiön tuloksen perusteella.

Synnytyssairaala ja sairaalan laboratorio

Synnytyksen jälkeinen anti-D-suojaus annetaan RhD-negatiiviselle äidille sikiön RhD-tuloksen perusteella, eikä vastasyntyneen veriryhmää tarvitse määrittää. Synnytyksen jälkeinen suojaus voidaan antaa synnytyssalissa heti istukan irtoamisen jälkeen.

Jos sikiön RhD-tulos puuttuu tai on jäänyt epäselväksi, määritetään vastasyntyneen veriryhmä ja suojaus annetaan tuloksen perusteella 72 tunnin sisällä. Jos vastasyntyneen tulos jää epäselväksi, tulee äidille antaa suojaus, mutta vastasyntyneen näytettä ei tarvitse lähettää Veripalveluun.

Vastasyntyneen veriryhmä määritetään normaalien käytäntöjen mukaan, jos vastasyntynyt tarvitsee verensiirron.