Återlämning och reklamation

Reklamation

Blodproduk

​Om sjukhuset misstänker att en blodprodukt är defekt eller inkurant, kan produkten, inklusive eventuella transfusionsredskap och slangar, försluten och väl förpackad returneras till Blodtjänst. En ifylld reklamationsblankett bör bifogas försändelsen.

Reklamationsblankett (FI)

OctaplasLG®–produkt

Om en octaplasLG®–produkt misstänks vara defekt eller inkurant, ska reklamation omedelbart riktas till beställningscentralen. Reklamationer och kundrespons gällande OctaplasLG –produkter (till exempel påsar som gått sönder) görs på reklamationsblanketten för OctaplasLG. Närmare anvisningar för reklamationer gällande OctaplasLG finns i nedanstående reklamationsanvisning.

OctaplasLG-reklamationsblankett (FI) 
Tuotevirhe-epäily lääkevarmennusjärjestelmä-lomake (FI)
Reklamationsanvisning för OctaplasLG-produkt (FI)

Blanketten faxas till Blodtjänst, eller skickas per e-post till adressen veritilaukset@veripalvelu.fi. Produkten bör förvaras på blodcentralen, ifall att produkten önskas i retur.

Alla reklamationer gällande läkemedel behandlas som misstänkta produktfel, tills man fått klarhet om situationens allvar. Med defekt produkt avses att ett läkemedelsparti, del därav, eller en enskild förpackning som levererats från tillverkaren, inte uppfyller kraven.

Blodtjänst ersätter kunden för produkterna, efter det att man klarlagt fallet.

Postadress om prov sänds som brev av Posti

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Distribution/Beställningscentralen
PB 2
01731 Vanda

Leveransadress t.ex. för taxi- och kurirförsändelser eller om prov levereras av Posti som paket

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Distribution/Beställningscentralen
Oxlänken 13 C
01730 Vanda

Återlämning

Transportlådorna för blodprodukter som ska returneras till Blodtjänst skickas till adressen:

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Keskusvarasto
Oxlänken 13
01730 Vanda

Obs! Man får inte packa in prov eller reklamationsförsändelser i transportlådorna för blodprodukter som returneras.

Blodtjänst röd styrox låda i en persons hand
Obs! Man får inte packa in prov eller reklamationsförsändelser i transportlådorna för blodprodukter som returneras.