Undersökningar för HLA-association till sjukdomar och farmakogenetiska HLA-associationer

Undersökningar för HLA-association till sjukdomar

Det är känt, att det i samband med vissa HLA-alleler förekommer en ökad eller minskad risk för att insjukna i olika sjukdomar. En HLA-allel kan också påverka hur allvarlig en sjukdom blir. HLA-test kan användas som stöd för diagnosticeringen och vid bedömningen av de genetiska riskerna.

Farmakogenetiska HLA-associationer

​Farmakogenetiken undersöker hur gener påverkar effekten och säkerheten hos läkemedel. Beroende på ärftliga faktorer kan en viss medicindos orsaka biverkningar hos en patient, trots att samma dos lämpar sig väl för en annan. Med hjälp av farmakogenetiska tester kan man, genom att beakta ärftliga faktorer, planera medicinbehandlingen av en patient så individuellt som möjligt. HLA-test kan också användas för att utreda oväntade biverkningar.