Vävnadsförenlighetsundersökningar relaterade till fertilitetsbehandlingar

HLA- och KIR-molekyler har en viktig roll i graviditetsimmunologi, särskilt vid utveckling av maternell tolerans, implantation av embryot i livmoderväggen samt utveckling av placentan.

Vid fertilitetsbehandlingar som misslyckats upprepade gånger har man upptäckt att en viss HLA/KIR kombination predisponerar för graviditetsproblem och kan ligga bakom infertilitet. Genom att fastställa KIR-haplotyperna och HLA-C kan man bedöma en eventuell immunologisk inkompatibilitet.

Paternella HLA-antigener kan få till stånd bildande av anti-paternella leukocytantikroppar under graviditeten och predisponera för graviditetskomplikationer. Utveckling av leukocytantikroppar under graviditeten är vanligt. Man har dock observerat att vid upprepade missfall är förekomsten av leukocytantikroppar vanligare än normalt, och mängden antikroppar är större. Genom analyser av leukocytantikroppar och HLA-antigener kan man bedöma om de observerade leukocytantikropparna är anti-paternella och eventuellt ligger bakom missfallen.