Driftavbrott i Blodtjänsts system för verksamhetsstyrning 8.10.2023

På grund av en systemuppdatering blir det ett driftavbrott i Blodtjänsts system för verksamhetsstyrning söndagen den 8 oktober 2023 kl. 7.45–ca 21.00. Genom uppdateringen säkerställs IT-systemets funktionalitet samt kontinuitetshanteringen.

Under driftavbrottet drivs verksamheten enligt anvisningarna som gäller vid avbrott i IT-systemet, och avbrottet påverkar leveransdokumenten samt specialprodukternas etiketter. Leveransdokumenten skickas i efterhand måndagen den 9 oktober. Under avbrottet är det också bra att förbereda sig på eventuella leveransfördröjningar. Det elektroniska systemet för beställning av blodprodukter kan inte användas under driftavbrottet.

Vi önskar att endast absolut nödvändiga beställningar av blodprodukter görs söndagen den 8 oktober, inga lagerpåfyllningar. I den mån det är möjligt är det bra att försöka förutse beställningarna och på förhand fylla på lagret så att inga lagerpåfyllningar behöver göras under söndagen i fråga.

Lördagen den 7 oktober och måndagen den 9 oktober betjänar Blodtjänst som normalt.

Vi beklagar olägenheten som driftavbrottet medför!

Ari Hemminki

Produktionsdirektör

029 300 1010 (växel)
Senast uppdaterad: 27.09.2023