Blodtjänst utvecklar kommunikationen om nödsituationer

Blodtjänst testar verktygen för kommunikation om nödsituationer på webbplatsen och i mobilappen 25.1.2024. Testet kräver inga åtgärder av blodgivarna.

I händelse av en storolycka eller någon annan nödsituation publicerar Blodtjänst lägesinformation om behovet av blodgivare på sin webbplats, sina kanaler i de sociala medierna samt efter behov genom mediemeddelanden. Den nya Blodgivarappen gör det möjligt att i nödsituationer skicka meddelanden till personer som laddat ner appen. I dag finns appen tillgänglig på finska.

De nödmeddelandefunktioner som nu ska testas omfattar meddelanden i Blodgivarappen samt den nödmeddelandenotis som dyker upp i den övre kanten av webbplatsen och appen. Tjänstens användare ser testmeddelandena 25.1.2024. Med testet kontrollerar Blodtjänst att meddelandena syns och att länkarna fungerar, och det kräver inga åtgärder av blodgivarna. I testmeddelandet står det tydligt att det är fråga om ett test.

Mottagandet av meddelanden om nödsituationer kräver att den senaste versionen av appen (1.2) har laddats ner och att Blodtjänsts meddelanden tillåts i telefonen.

På detta sätt kan du försäkra dig om att du får Blodtjänsts meddelanden om exceptionella situationer direkt till din telefon:

  1. Ladda ner Blodgivarappen eller uppdatera den till den senaste versionen (1.2).
  2. Tillåt i din telefon meddelanden som skickas genom appen.

I telefoninställningarna kan du kontrollera om du har tillåtit att appen sänder meddelanden. Du kan också kontrollera om du har uppdaterat appen till den senaste versionen och välja att aktivera automatiska uppdateringar.

Frivilliga blodgivare upprätthåller samhällets försörjningsberedskap

Blodtjänst upprätthåller ständigt ett lager av blodprodukter som tillgodoser behovet under flera dagar. Produkter finns dessutom i sjukhusens blodcentraler. Blodprodukterna i dessa lager kan också användas i akuta situationer, till exempel i händelse av en storolycka.

I en krissituation är det dock viktigt att blodlagren under dagarna efter händelsen kan fyllas enligt behovet av blod, vanligtvis med i synnerhet nödblod O negativt. Det är således viktigt att blodgivarna är aktiva, inte enbart under händelsedagen, utan också under de följande dagarna.

Av donerat blod framställs blodprodukter som används i behandlingar som ges för exempelvis olycksoffer, cancer- och operationspatienter samt föderskor. Varje vecka behöver vi hjälp av cirka 3 500 blodgivare. Användningstiden för erytrocytprodukter är 5 veckor och för trombocytprodukter endast 5 dagar. Återkommande och engagerade blodgivare är alltså den bästa garantin för en bra blodförsörjning.

“En enda blodgivning är ett livsviktigt bidrag för patienterna. Genom att ge blod kan man också enkelt medverka till att upprätthålla samhällets funktioner”, berättar Johanna Castrén, direktör för Blodtjänsts blodgivning.

Genom Blodgivarappen blodgivningsinformation direkt till den egna telefonen

Genom den mobila blodgivarappen, som togs i användning i höstas, får blodgivaren information om sina egna blodgivningar. Den kan också användas för att söka närliggande blodgivningsställen, boka en tid och på förhand fylla i hälsodeklarationen som behövs för blodgivning.

Genom appen kan blodgivaren kontrollera exempelvis följande möjligan blodgivningstidpunkt, tidigare besök, tidigare hemoglobinvärden samt blodgrupp. I appen inkluderas nu också en nödmeddelandefunktion som gör det möjligt för Blodtjänst att i akuta krissituationer, till exempel i händelse av storolyckor, sända information till blodgivare. Nödmeddelandefunktionen används endast i exceptionella nödsituationer, och således inte för rutinkommunikation.

Senast uppdaterad: 23.01.2024