Blodtjänst turnerar i Finland: varje år ordnas över tusen blodgivningar på cirka 200 olika platser

Finlands Röda Kors Blodtjänst reser ständigt till olika orter för att samla in blod från blodgivare som vill hjälpa till. Även denna sommar har det ordnats 4–5 evenemang varje vardag på olika håll i Finland. Den mobila verksamheten spelar en viktig roll med tanke på blodförsörjningen, eftersom nästan hälften av allt blod som behövs i Finland samlas in via den mobila blodtjänsten.

De mobila blodgivningstillfällena har långa anor: de har ordnats sedan 1950-talet. Blodtjänsts mobila enheter verkar i hela landet med baser i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio, Seinäjoki och Uleåborg.

De nordligaste blodgivningstillfällena ordnas i Rovaniemi, de östligaste i Kides, de sydligaste i Hangö och de västligaste i Mariehamn. Utöver allmänna blodgivningstillfällen besöker Blodtjänst även garnisoner, stora arbetsplatser och läroanstalter.

Blodtjänst ordnar över tusen blodgivningstillfällen per år. Det ordnas nästan 100 tillfällen per månad, mer än 20 varje vecka och 4–5 varje dag, också under hela sommaren. Vissa orter besöks en gång per sommar, medan man hinner med några besök till större orter.

– Antalet blodgivare är i allmänhet 80–100 per evenemang. Vi använder en tidsbokningen för att undvika trängsel och gör tillfället till en trevlig upplevelse, säger Paula Korhonen, regionchef vid Blodtjänsts verksamhetsställe i Kuopio.

– På vissa orter blir tiderna fullbokade redan ett par veckor före tillfället, men vanligtvis finns det gott om tider. Om det finns plats, tar vi också gärna emot blodgivare som kommer utan bokad tid.

Blodtjänst samlar blod efter sjukhusens behov, vilket betyder att också det antal blodgivare som behövs varierar. I allmänhet behövs åtminstone 700−800 blodgivare varje vardag i Finland.

– Vid blodgivningstillfällen har vi ett ganska förutsägbart, konstant antal blodgivare, eftersom aktiva blodgivare på orten besöker oss när vi kommer. Således utgör blodgivningstillfällena en viktig grund för en kontinuerligt fungerande och tillförlitlig blodförsörjning, säger Paula Korhonen.

Du hittar Blodtjänsts blodgivningstillfällen på webbplatsen med en praktisk sökapplikation. Blod kan ges också på andra orter än i den egna hemkommunen, till exempel under en semesterresa.

Senast uppdaterad: 04.08.2023