Blodtjänst lanserar certifikat för arbetsplatser som tillåter blodgivning på arbetstid

Arbetsplatscertifikatet som lanseras av Blodtjänst utgör ett nytt alternativ i arbetsgemenskapernas engagemang i samhällsansvaret. Certifikatet är ett erkännande som en organisation får om de anställda har möjlighet att ge blod på arbetstid.

-Att tillåta blodgivning på arbetstid är ett sätt för arbetsgemenskapen att visa samhällsansvar och få en upplevelse av meningsfullhet genom att hjälpa, säger Willy Toiviainen, kommunikationsdirektör på Blodtjänst.

Den tid som arbetsgivaren tillåter för blodgivning skapar god sammanhållning

På många arbetsplatser är blodgivning på arbetstid etablerad praxis. Murata som tillverkar elektronikkomponenter är ett exempel på en arbetsgemenskap som har mångsidig och ansvarsfull verksamhet. På Murata har de anställda redan i några år haft tillåtelse att donera blod.

– Den tid som arbetsgivaren ställer till förfogande för blodgivning är värdefull och ökar känslan av gemenskap, säger Mari Venho, utrustningsingenjör på Murata.

Genom att möjliggöra blodgivning på arbetstid ger arbetsgemenskaperna konkret hjälp till patienter på sjukhus.

– Enligt min erfarenhet engagerar det också om man deltar i gemensamma, bra gärningar på arbetsplatsen. Det ger en känsla av att vi tillsammans gör något bra, sammanfattar Venho.

Hur inför man certifikatet?

Det är enkelt att införa Blodtjänsts arbetsplatscertifikat. Man kan ladda ner certifikatet på Blodtjänsts webbplats och lägga till det på den egna webbplatsen. På arbetsplatscertifikatets webbsidor finns också de arbetsgemenskaper som deltar.

Arbetsplatscertifikatet är ett sätt att sänka tröskeln för blodgivning. Möjligheten att donera blod på arbetstid underlättar tidsmässiga utmaningar som annars kan förhindra blodgivning för många arbetande.

– Vårt mål är att med hjälp av arbetsplatscertifikatet aktivera ännu fler att ge blod. Vi tar med glädje emot alla gamla och nya arbetsplatser som stöder blodgivning, välkomnar Willy Toiviainen.

Läs mer: veripalvelu.fi/sv/ge-blod-pa-arbetstid

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 01.09.2023