Veripalvelussa tehdään vaikeiden palovammojen hoitoon innovatiivista soluvalmistetta

Veripalvelun solutuotantokeskuksessa on tauon jälkeen käynnistetty niin kutsutun autologisen keratinosyyttivalmisteen tuotanto. Kyseessä on palovammojen ja kroonisten haavojen hoitoon tarkoitettu, vaurioituneelle iholle suihkutettava erikoisvalmiste. Valmiste on yhdistelmä potilaan omia, eristettyjä ihosoluja ja kudosliimaa.

Veripalvelun solutuotantokeskuksen työntekijä työssään.

Hoitomuoto on harvinainen, mutta sillä on saatu palovammapotilaiden hoidossa hyviä tuloksia. Valmistetta käytetään erittäin vaikeissa ja isoissa palovammoissa muun hoidon tukena ja sen on todettu vähentävän potilaiden tehohoitopäiviä.

Henkiä pelastava hoitomuoto

Veripalvelu aloitti valmisteen kehittämisen vuonna 2012 yhteistyössä Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) palovammakeskuksen asiantuntijoiden ja Helsingin yliopiston dosentti Esko Kankurin vetämän laboratorion kanssa.

”Potilaiden paranemisen kannalta kokemukset valmisteesta ovat olleet positiivisia. Kyseessä on henkiä pelastava hoitomuoto, jota on kehitetty pitkään”, toteaa professori ja palovammakeskuksen ylilääkäri Jyrki Vuola.

Ensimmäinen potilas hoidettiin valmisteella vuonna 2013. Autologisesta keratinosyyttivalmisteesta on saanut vuosien varrella avun parikymmentä palovammapotilasta. Valmisteen käytöstä päättää aina hoitava lääkäri.

Valmisteen tuotanto on nyt käynnistetty Veripalvelussa uudestaan muutaman vuoden tauon jälkeen.

”Tuotantotauon aikana valmistusprosessia päivitettiin vastaamaan lainsäädännön tiukentuneita vaatimuksia. Valmiste uudelleen luokiteltiin pitkälle kehitetyssä terapiassa käyttäväksi lääkkeeksi”, kertoo Veripalvelun solutuotantokeskuksen tuotantopäällikkö Mimmi Patrikoski.

Valmisteesta apu tarvittaessa nopeasti

Autologinen keratinosyyttivalmiste sisältää hoidettavan potilaan omia ihosoluja, jotka on eristetty ohuesta ihosiirteestä. Entsyymi nimeltä trypsiini auttaa ihosiirteen prosessoinnissa, jolloin solut saadaan eristettyä muutamassa tunnissa. Valmiste saadaan siis tarvittaessa käyttöön suhteellisen nopealla aikataululla.

– On hienoa, että pystymme tarjoamaan puhdastilat ja huipputason erikoisosaamisen soluvalmisteiden tuotantoon, iloitsee Veripalvelun solutuotantokeskuksen päällikkö Anita Laitinen.

Valmisteessa on potentiaalia myös laajempaan käyttöön.

”Tulevaisuudessa voimme toivottavasti hoitaa myös pinnallisia palovammoja, kroonisia haavoja tai ihon ottokohtia, joiden paranemisen nopeuttaminen on palovammahoidoissa ensiarvoisen tärkeää”, Jyrki Vuola kertoo.

Viimeksi päivitetty: 16.04.2024