Veripalvelu aloittaa hepatiitti E -viruksen testaamisen verenluovuttajista

Veripalvelu on aloittanut hepatiitti E -viruksen testaamisen verenluovuttajista, sillä hepatiitti E -tartunnat ovat lisääntyneet maassamme alkuvuoden aikana. Suomessa ei ole raportoitu yhtään verensiirtojen välityksellä tarttunutta hepatiitti E -tapausta, mutta hepatiitti E testataan nyt kuitenkin verenluovuttajista verivalmisteiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Verenluovuttajien näyteputkia automaatiolaboratoriossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti helmikuun puolivälissä, että Suomessa on todettu alkuvuoden aikana normaalia enemmän hepatiitti E -tartuntoja. THL:n mukaan suurin osa tartunnoista on todennäköisesti peräisin tietyistä meetvursteista.

Veripalvelu hankki tartuntatilanteen takia laboratorioonsa erittäin herkän geenimonistustestin, jotta hepatiitti E voitaisiin testata verenluovuttajilta. Hepatiitti E:n esiintymistä tutkittiin maaliskuussa verta luovuttaneiden näyte-eristä jälkikäteen. Tämän hetken tietojen mukaan hepatiitti E -viruksen esiintymisfrekvenssi näissä luovuttajanäytteissä on 1:1500 eli 0,07 %. Yhteensä maaliskuussa kerättiin verta noin 14 000 verenluovuttajalta.

Veripalvelu testaa rutiininomaisesti verenluovuttajien verestä hepatiitti A:n, B:n ja C:n sekä HI-viruksen, parvoviruksen ja syfilis-bakteerin. Testiohjelma perustuu viranomaismääräyksiin sekä Veripalvelun riskinarvioon siitä, että nämä taudinaiheuttajat voivat tarttuessaan veren välityksellä vaarantaa potilaan terveyden. Hepatiitti E ei ole aiemmin kuulunut testausohjelmaan sen alhaisen esiintyvyyden ja vähäisen tartuntariskin takia.

Hepatiitti E:n siirtyminen verivalmisteen välityksellä on harvinaista, koska se leviää pääosin ruuan kautta eikä tartu kovin herkästi. Potilaalla hepatiitti E -tartunta voi jäädä huomaamatta oireettomana tai muista syistä johtuvien oireiden joukossa, koska se paranee useimmiten itsestään ja jää krooniseksi selvästi harvemmin kuin hepatiitti B tai C.

Hepatiitti E on usein oireeton

Hepatiitti E –virus on maksatulehdusta aiheuttava virus. Viruksesta on erilaisia muotoja. Aiemmin E-hepatiitti on koskenut lähinnä matalan hygienian tason maita, joissa tartunta tapahtuu esimerkiksi saastuneen veden välityksellä A-hepatiitin tapaan. 2000-luvulla länsimaissa on tunnistettu viruksen alatyyppi, joka esiintyy ihmisillä sekä muun muassa sioilla ja riistaeläimillä. Euroopassa hepatiitti E -viruksen tartunnan pääasiallinen lähde on huonosti kypsennetty sianliha.

Hepatiitti E –tartunta on perusterveellä henkilöllä useimmiten vähäoireinen tai jopa oireeton ja paranee itsestään. Viruksen kantaja ei välttämättä edes huomaa sitä. Eurooppalainen hepatiitti E -tartuntamuoto voi kuitenkin aiheuttaa vakavan maksatulehduksen henkilöille, joiden vastustuskyky on heikentynyt, esimerkiksi kantasolu- ja elinsiirtopotilaille sekä henkilöille, joilla on maksasairaus. Krooniset hepatiitti E-infektiot ovat harvinaisia.

Hepatiitti E -tartunnan saaneisiin luovuttajiin otetaan yhteyttä

Veripalvelu ottaa yhteyttä kaikkiin niihin luovuttajiin, joiden verinäytteistä on löytynyt hepatiitti E- virusta. Perusterveelle tartunta on ohimenevä eikä vaadi erityisiä toimenpiteitä. Verenluovuttajalle tulee vuoden pituinen väliaikainen este verenluovutukseen, jos hänellä on todettu hepatiitti E -tartunta.

Kyseisistä verivalmisteista, joissa voi mahdollisesti esiintyä hepatiitti E -virusta, tehdään normaalin menettelyn mukaiset jäljitykset verivalmistetta käyttäneen sairaalan kanssa. Jäljityksissä selvitetään, onko hepatiitti E -virus siirtynyt potilaalle ja onko sillä ollut vaikutusta potilaan hoidon kannalta.

Veripalvelu on tiedottanut valvovalle viranomaiselle Fimealle selvityksen tuloksista ja testaamisen aloittamisesta sekä tekee asiassa yhteistyötä THL:n kanssa. Huhtikuun alusta alkaen Veripalvelu tutkii verenluovutuksia hepatiitti E –viruksen suhteen ainakin siihen saakka, kunnes epidemiatilanteen todetaan palautuneen normaalitasolle. Hepatiitti E -tartunnan saaneiden luovuttajien verta ei jatkokäsitellä valmisteiksi eikä toimiteta eteenpäin.