Beställning av blod- och plasmaprodukter

Blod- och plasmaprodukterna beställs via Blodtjänsts beställningscentral, som betjänar kunderna 24/7. Beställning antingen per fax eller telefon eller via beställningssystemet. I brådskande fall bör man alltid först ringa till beställningscentralen tel. 029 300 1001 (reservnummer: 050 374 2685). Efax 09 454 6245.

Beställnings- och leveransmetoder

Postis frakt över natten

Beställning hos Blodtjänst före kl. 14.
Leverans i allmänhet nästa vardag före kl. 9.
OBS! Leverans av cctaplasLG® i allmänhet före kl. 14.

Matkahuoltos bussfrakt till närmaste busstation

Beställning hos Blodtjänst 2 h före bussens avgång från Kampens bussterminal i Helsingfors.
Leverans till närmaste Matkahuolto expedition.
Kunden bör ordna leverans från Matkahuoltos expedition till blodcentralen.

Flygfrakt

Beställning hos Blodtjänst 3 h före flygets avgång från Helsingfors-Vanda flygplats.
Leverans av Jetpak till kundens adress inom 2 h efter att flyget har landat.

Pakettipistes frakt över natten

För leveransen krävs särskilda åtgärder och kontakt med Blodtjänsts beställningscentral.

Avhämtning av Vehkala, anordnad av kunden

I allmänhet ska beställningen göra en timme före den planerade tidpunkten för upphämtningen. Om upphämtningen används för mera brådskande beställningar, skall föraren bereda sig på att vänta på att beställningen blir färdig.

Beställning av HLA- och HPA-typbestämda trombocytprodukter

För leverans av trombocytprodukterna som har valts ut baserad på patientens vävnadstyp och antikroppar måste blodgivare ofta inkallas separat, i vilket fall leveransen kan ta några dagar. Dessa produkter skall helst beställas två arbetsdagar före avsedd transfusion, dock senast en arbetsdag före proceduren innan kl 12. För att kunna bestämma produktens egenskaper är det nödvändigt att ha information om patientens antikroppsstatus samt vävnadstyp.

Blodtjänsts läkare bör kontaktas per telefon (tfn 029 300 1010/växel) för att säkerställa en lämplig trombocytprodukt och användningsindikationen i följande situationer:

  • Första beställningen för patienten ifråga
  • Behandlingssvaret med HLA-matchade produkter försämras klart
  • Om det skett en betydande förändring i patientens tillstånd eller behandling (t.ex. stamcells- eller organtransplantation eller graviditet)
  • Om det gått över ett år sedan den senaste beställningen av HLA-matchade produkter.

Vi ber er observera att genom beställning av patientspecifika specialprodukter i god tid före transfusionen kommer vi att kunna leverera produkterna till sjukhus inom den planerade tidsramen och undvika expressleveranser. I sjukhusens blodcentraler lagras vanligen endast standard blodprodukter och specialblodprodukterna levereras från Röda Korsets Blodtjänst.