Blodgivningen söker markku – superhjältar i det verkliga livet

Fler män behövs som blodgivare. En ny kampanjvideo från Blodtjänst lyfter fram supermän i det verkliga livet. Om antalet män som donerar blod skulle stiga till samma nivå som kvinnors, skulle det stärka funktionssäkerheten i blodförsörjning.

En man sträcker ut sin hand efter att ha donerat blod.

För närvarande är cirka 40 % av blodgivarna män. Blod som doneras av män och kvinnor är lika viktigt och hjälper patienter på samma sätt, men män kan donera blod oftare än kvinnor. Donationen påverkar inte deras järnförråd lika starkt.

“Till exempel behövs cirka 2000 fler givare av nödblod, eller O-negativt blod, än dem som för närvarande besöker Blodtjänst varje år. Problemet skulle lösas om antalet O-negativa män som donerar blod steg till samma nivå som antalet kvinnor”, konstaterar Satu Pastila, direktör för blodgivningen.

Huvudperson i Blodtjänsts nya kampanj är “Markku”. Idén till konceptet började med reflektionen: vilken typ av män donerar blod? Och av svaret: oftast vanliga, ansvarsfulla män som stöttar samhället, äkta hjältar i det verkliga livet.

“Den nya kampanjvideon vänder sig till alla hjältar i det egna livet genom att skapa ett sympatiskt och självironiskt beröm för ansvar och klokhet i finsk anda. Donation är oftast både och”, säger Anne Lind, marknadsföringschef på Blodtjänst.

Videon skapades av Videolle Productions Oy.

Blodgivning i ett nötskal

  • Man kan börja ge blod i 18–59 års ålder. De som tidigare har donerat blod kan fortsätta blodgivningen till 70 års ålder.
  • De flesta finländare kan ge blod. Man kan testa sin lämplighet som blodgivare på adressen kanjagdonera.fi.
  • Man kan ge blod vid Blodtjänsts tio blodtjänstbyråer och vid blodgivningsevenemang runt om i Finland.
  • Man kan boka tid för blodgivning här.
  • Blodprodukter som tillverkas av donerat blod används för att vårda till exempel mödrar, för tidigt födda barn, cancerpatienter och olycksoffer. Vård som ges med blodprodukter räddar ofta livet.

Titta på videon: Markku – en äkta superman i det verkliga livet

En video om Markku - en verklig superhjälte

Senast uppdaterad: 30.03.2023