Blodgivningen flyttade till Vanda – syftet är att få flera blodgivare

Från och med 15.1.2024 kan blodgivare bidra med sin insats på Blodtjänsts nya verksamhetsställe på köpcentret Jumbo-Flamingo i Vanda. Blodtjänst har inrättat det nya verksamhetsstället för att kunna vara närvarande på ett ställe där människor är i rörelse och samtidigt kunna utvidga sin blodgivarkrets.

En sjukskötäre på dörren i Blodtjänst Vanda.

“Jumbo är ett av huvudstadsregionens och hela Finlands livligaste köpcentrum, förbindelserna är goda med både kollektivtrafik och bil. Många människor rör sig i köpcentret, och vi hoppas att de deltar i blodgivning i samband med annat att andra ärenden uträttas”, säger Blodtjänsts enhetschef Pirjo Grön.

Det centrala läget underlättar också logistiken för blodförsörjningen. Alla blodprodukter i Finland framställs vid Blodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe i Veckal, Vanda, några kilometer från blodgivningsstället på Jumbo-Flamingo.

“Det blod som ges vid det nya verksamhetsstället levereras vidare för produktion till Veckal, varifrån preparaten mycket snabbt vidarebefordras till sjukhus”, konstaterar Grön.

Mångsidiga möjligheter att hjälpa patienter

På det nya verksamhetsstället kan du ge blod som vanligt, men också bara blodplättar, samt från och med slutet av februari även plasma. Dessutom flyttar basen för vår ambulerande blodtjänstverksamhet i Södra Finland till de nya lokalerna i Jumbo-Flamingo.

“Vårt verksamhetsställe i Vanda kommer att vara det mest omfattande och mångsidiga när det gäller blodgivning. Donatorer kan bidra till att hjälpa patienter på tre olika sätt. Flytten stärker bland annat vår beredskap att samla in och leverera plasma som läkemedelsråvara, vilket för närvarande är en bristvara i Europa”, berättar Pirjo Grön.

Tre fasta blodgivningsställen i huvudstadsregionen

Blodtjänst har i fortsättningen totalt tre fasta blodgivningsställen i huvudstadsregionen. Av dessa finns ett i Sanomahuset i centrum av Helsingfors och ett i köpcentret Iso Omena i Esbo. Precis som tidigare ordnas i huvudstadsregionen också blodgivningsevenemang, och i området ambulerar dessutom Blodgivningsbussen som inledde sin verksamhet i höstas.

I och med flytten till Vanda upphörde verksamheten vid blodgivningsstället i Stenhagen i Helsingfors. Blodtjänst verkade i Stenhagens fastighet sedan 1972.