O negativ är akutblod

Blodtjänst söker för sin reserv fler blodgivare av akutblod, det vill säga blodgrupp O Rh negativ. O negativ är akutblod, som ges som första blod vid olycksfall och brådskande operationer. Det kan rädda var och en av oss. Om du inte känner till din blodgrupp, får du reda på den genom att ge blod.

Blodtjänst är i ständigt behov av nya blodgivare för att kunna säkerställa en jämn och tillräcklig tillgång till blodprodukter på sjukhusen nu och i framtiden. För att säkerställa en jämn tillgång på akutblod även i fortsättningen behövs nya givare i synnerhet i blodgruppen O negativ.

Trots att användningen av erytrocytprodukter redan länge har minskat på sjukhusen, har användningen av akutblod ökat relativt sett. O negativ måste alltid finnas i lager på sjukhusen för akuta situationer och exempelvis stora olyckor.

Akutblod räddar liv vid snabba ingrepp

Vid en olycka finns det sällan tid att fastställa blodgruppen hos en patient som blöder kraftigt. Då kan patienten räddas av akutblod, det vill säga blodgruppen O negativ, som passar alla. Redan en enskild patient kan öka behovet av blodgruppen O negativ i hög grad. Vid brådskande operationer och stora plötsliga blödningar kan en patient behöva upp till tiotals påsar blod på en gång.

O negativ-givare behövs alltid

Vi behöver kontinuerligt givare av O negativ, eftersom akutblod används på sjukhusen relativt sett mer än det finns blodgivare i befolkningen. Om du vet att din blodgrupp är O negativ, ber vi dig ansluta dig till gruppen av livräddare. Uppmuntra också dina nära släktingar att ge blod, det kan rinna hjälteblod även i dem! Om du inte känner till din blodgrupp, får du reda på den när du har gett blod första gången.

Följ dropparna och kom senast om du får en kallelse

För närvarande är knappt 8 procent av blodgivarna O negativa. Antalet aktiva blodgivare är cirka 10 000. Cirka 5 procent av finländarna hör till denna blodgrupp, så O negativ-givarna är lite flitigare blodgivare redan nu än de övriga.

Vi kallar O negativ-givare, liksom även andra blodgrupper, genom att sms:a, ringa och skicka e-post. Om du får en kallelse till blodgivning, behövs du verkligen! Dessutom informerar vi om blodsituationen och behovet av blodgruppen O negativ med hjälp av dropparna på vår webbplats och i sociala medier.

Boka tid för blodgivning

Titta på video: Akutblod kan rädda alla

Vi söker för våra reserv fler blodgivare av akutblod, det vill säga blodgrupp O negativ. O negativ är akutblod, som ges som första blod vid olycksfall och operationer.

Videon: Akutblod kan rädda alla.