Om blod

Blod behövs för att transportera syre och näringsämnen till olika delar av kroppen. En vuxen person har ungefär fem liter blod.

Ungefär hälften av blod är röda blodkroppar och hälften en gulaktig blodvätska, plasma. Därtill innehåller blodet en liten mängd trombocyter och vita blodkroppar.

Hos en frisk människa produceras det hela tiden nya blodceller i benmärgen. Konstgjort blod, som helt kunde ersätta riktigt blod, är inte inom synhåll.

Bokmärken som har blodgruppen på dem.

Information om blodgrupper

Bekanta dig med blodgrupper, deras ärftlighet och blodtransfusionsreglerna.

Läs mer om blodgrupper
Blodtjänst röd styrox låda i en persons hand

Vad händer med det donerade blodet

Blodets väg från blodgivare till patient innehåller många steg.

Blodets resa

Vilka undersökningar görs av blodet

För patienten som får blod, är det viktigast att blodgivaren är frisk. Därför granskas blodgivarens hälsotillstånd såväl via hälsodeklarationen som via de laboratorietest som görs på blodproven.

Undersökningar
Röda blodkroppsprodukter på ett bord med ett blodproduktlager och en Blodtjänst arbetstagare i en vit jacka i bakgrunden.

Vad gör man av blodet

Läs mer om vad man gör av det insamlade blodet och vem som behöver blodprodukter.

Läs mer om blodprodukter

Järn och hemoglobin

Läs mer om hemoglobin, ferritin och förebyggande av järnbrist hos blodgivare.

Läs mer om järn