Beställning av HLA- och HPA-typbestämda trombocytprodukter från Blodtjänsten

För leverans av trombocytprodukterna som har valts ut baserad på patientens vävnadstyp och antikroppar måste blodgivare ofta inkallas separat, i vilket fall leveransen kan ta några dagar. Dessa produkter skall helst beställas två arbetsdagar före avsedd transfusion, dock senast en arbetsdag före proceduren innan kl 12. För att kunna bestämma produktens egenskaper är det nödvändigt att ha information om patientens antikroppsstatus samt vävnadstyp.

Blodtjänsts läkare bör kontaktas per telefon (tfn 029 300 1010/växel) för att säkerställa en lämplig trombocytprodukt och användningsindikationen i följande situationer:

  • Första beställningen för patienten ifråga
  • Behandlingssvaret med HLA-matchade produkter försämras klart
  • Om det skett en betydande förändring i patientens tillstånd eller behandling (t.ex. stamcells- eller organtransplantation eller graviditet)
  • Om det gått över ett år sedan den senaste beställningen av HLA-matchade produkter.

Vi ber er observera att genom beställning av patientspecifika specialprodukter i god tid före transfusionen kommer vi att kunna leverera produkterna till sjukhus inom den planerade tidsramen och undvika expressleveranser. I sjukhusens blodcentraler lagras vanligen endast standard blodprodukter och specialblodprodukterna levereras från Röda Korsets Blodtjänst.

Ytterligare information:
Biträdande överläkare Jouni Lauronen, 050 374 1177

Senast uppdaterad: 24.05.2023