Begränsningen att ge blod på grund av sex mellan män slopas 4 december

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas föreskrift i anslutning till sexuellt beteende tas i bruk vid blodgivning 4.12.2023. Begränsningen att ge blod på grund av sex mellan män slopas.

Den tidigare gällande begränsningen av sex mellan män har länge varit föremål för diskussion, och Blodtjänst har själv aktivt främjat förändringen.

– Vi är glada över att förändringen kan genomföras. Vårt mål är att blodprodukternas säkerhet ska bevaras och att kriterierna för blodgivning ska vara så jämlika som möjligt för alla, säger Johanna Castrén, direktör för blodgivningen.

I och med ändringen förenhetligas karenstiderna för sexuellt beteende vid blodgivning och är densamma för alla oberoende av kön.

Syftet med begränsningarna för blodgivning är att trygga både patientens och blodgivarens säkerhet. Valet av blodgivare syftar till att minska riskerna för blodburna sjukdomar. Även om donerat blodet undersöks noggrant, syns inte en helt ny HIV- eller hepatitinfektion i laboratorieundersökningar.

– Utifrån Blodtjänsts riskbedömning kan man i Finland övergå till ett förfarande där en särskild begränsning av blodgivning på grund av sex mellan män inte behövs. I fortsättningen kommer ett fyra månaders hinder för blodgivning att tillämpas vid en ny sexpartner eller vid flera partner, säger Castrén.

År 2022 föreslog Blodtjänst att Fimea skulle ändra hindret för blodgivning på grund av sex mellan män. Fimeas föreskrift om blodtjänstverksamhet trädde i kraft 1.10.2023 efter remissomgångar. Blodtjänst hade en övergångsperiod på tre månader för att införa ändringen.

Senast uppdaterad: 23.11.2023