Allt fler arbetsplatser tillåter blodgivning på arbetstid

Redan över 250 arbetsplatser har tagit i bruk det arbetsplatscertifikat som Blodtjänst lanserade för ett år sedan. Certifikatet är ett erkännande till de arbetsplatser som möjliggör blodgivning på arbetstid.

“Arbetsplatser som möjliggör blodgivning på arbetstid är viktiga aktörer för hela blodförsörjningen. Med deras hjälp kommer blodgivarkåren att få fler nya medlemmar, säger Katarina Stendahl, direktör för finansiella tjänster samt hållbarhet och ansvar på Blodtjänst.

För arbetsplatserna är beslutet att tillåta blodgivning på arbetstid ett sätt att visa samhällsansvar. Att ge blod är också ett enkelt och snabbt sätt att hjälpa. Arbetsplatserna kan själva närmare besluta om villkoren för blodgivningsbesöken, till exempel hur många gånger man kan ge blod per år. I Finland ger blodgivare blod i genomsnitt 1,6 gånger per år.

Riihimäki stad en föregångare

De arbetsplatser som tagit i bruk arbetsplatscertifikatet är av olika storlek och verksamma i många olika branscher. En av de senaste som tagit i bruk certifikatet är Riihimäki stad. Staden är en av de första kommunala arbetsgivarna som tillåter alla sina anställda att ge blod på arbetstid. Initiativet kom från den aktiva personalen.

”Vi blev kontaktade av flera anställda som undrade om det kunde vara möjligt att ge blod på arbetstid, berättar Päivi Ojanen, personalutvecklingschef vid Riihimäki stad.

”Stadens arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter diskuterade saken och vi såg att det här ligger bra i linje med stadens värderingar och arbetsgivarimage. Vi vill vara en rättvis och ansvarsfull arbetsgivare, säger Ojanen.

“Vår personal har ansett att frågan är viktig och med det här beslutet ville vi också visa att det lönar sig att ta initiativ och komma med utvecklingsförslag”, konstaterar Ojanen.

Enligt de riktlinjer som Riihimäki införde får blodgivningen inte påverka utförandet av stadens tjänster.

“Vi ställde som villkor för blodgivning på arbetstid att det inte behöver skaffas en ersättare för den aktuella tiden. Dessutom begränsade vi den arbetstid som får användas till en timme. Vi hoppas att det ska göra det lättare att besöka blodgivningen och uppmuntra nya blodgivare bland personalen att delta”, sporrar Ojanen.

Senast uppdaterad: 20.03.2024