Yhä useammat työyhteisöt sallivat verenluovutuksen työajalla

Veripalvelun vuosi sitten lanseeraama työpaikkasertifikaatti on otettu käyttöön jo yli 250 työpaikalla. Sertifikaatti on tunnustus niille työyhteisöille, jotka mahdollistavat verenluovutuksessa käynnin työajalla.

Viisi työntekijää käärimässä hihojaan verenluovutusta varten.

”Työpaikat, jotka mahdollistavat verenluovutuksen työajan puitteissa, ovat tärkeitä toimijoita verihuollon kokonaisuudessa. Heidän avullaan verenluovuttajakuntaan saadaan lisää uusia luovuttajia, kertoo Veripalvelun talous- ja vastuullisuusjohtaja Katarina Stendahl.

Työyhteisöille päätös sallia verenluovutus työajalla on yksi mahdollisuus osoittaa yhteiskuntavastuuta. Verenluovutus on myös helppo ja suhteellisen nopea tapa auttaa. Työyhteisöt voivat itse päättää tarkemmin luovutuksessa käynnin ehdoista, esimerkiksi kuinka monta kertaa verenluovutuksessa voi vuodessa . Suomessa verenluovuttajat luovuttavat keskimäärin 1,6 kertaa vuodessa.

Riihimäen kaupunki edelläkävijänä

Työpaikkasertifikaatin käyttöön ottaneissa työyhteisöissä on mukana erikokoisia työpaikkoja monilta eri aloilta. Eräs tuoreista sertifikaatin käyttäjistä on Riihimäen kaupunki. Kaupunki on ensimmäisiä kuntatyönantajia, joka sallii koko henkilöstölleen verenluovutuksen työaikana.  Idean takana oli aktiivinen henkilöstö.

”Saimme henkilöstöltä useampia yhteydenottoja liittyen siihen, voisiko verenluovutus työajalla olla mahdollista”, Riihimäen kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Ojanen taustoittaa.

”Käsittelimme asiaa työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken ja näimme tämän sopivan hyvin kaupungin arvoihin ja työnantajakuvaan. Haluamme olla reilu ja vastuullinen työnantaja, Ojanen kertoo.

”Henkilöstömme on pitänyt asiaa tärkeänä ja tällä päätöksellä halusimme myös osoittaa sen, että aloitteiden teko ja kehitysehdotusten esille otto kannattaa”. Ojanen toteaa.

Riihimäellä uusi käytäntö linjattiin niin, että verenluovutuksessa käynti ei saa vaikuttaa kaupungin palvelujen toteuttamiseen.

”Laitoimme ehdoksi verenluovutukselle työaikana sen, ettei kyseiselle ajalle tarvitse hankkia sijaista. Lisäksi rajasimme työajan käytöksi yhden tunnin. Toivomme, että käytäntö helpottaa verenluovutuksessa käyntiä ja kannustaa myös uusia verenluovuttajia henkilöstöstä lähtemään mukaan”, Ojanen innostaa.