Muutoksia kantasolusiirtotutkimusten ja trombosyyttien siirtovastetutkimusten HLA-tutkimusmenetelmissä ja tutkimuspaketeissa

Veripalvelu uudistaa HLA-tyypitysmenetelmiä korvaamalla matalan erottelukyvyn tutkimuksissa käytetyn SSO-menetelmän korkean erottelukyvyn NGS-sekvensointimenetelmällä. Uudistuksella saadaan parannettua HLA-tyypityksen tarkkuutta sekä lisättyä tutkittavien lokusten määrää.

Kudossopeutuvuustutkimuksiin käytettävää laboratoriolaitteistoa.

Muutos edellyttää sairaaloilta muutoksia tietojärjestelmään ja OVT-tiedonsiirtoon. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2024.

Muutoksella on vaikutusta HLA-tutkimuspakettien sisältöön, tulosten muotoon ja hintaan. Muutos koskee myös elinsiirtotutkimuksia. Niihin liittyvät muutokset on esitelty erillisessä tiedotteessa.

Muutos koskee punaisella merkittyjä kantasolusiirtotutkimusten ja trombosyyttien siirtovastetutkimusten tutkimuspaketteja:

Muutoksen vaikutus näytteisiin (sytomegalovirustutkimus)

Jatkossa HLA1-tutkimuksen yhteydessä tulee ottaa 10 ml seerumiputki tai 2 ml seerumia sytomegalovirustutkimusta (CMV) varten. Pyydämme toistaiseksi siirtymäkauden ajan säilyttämään CMV-näytteenottopyynnön myös HLA2-tutkimuspaketeissa.

Tulostason muutos

Aiemmin käytetty SSO-menetelmä on antanut tuloksen matalan erottelukyvyn tasolla (antigeenitaso/pääryhmätaso), esimerkiksi A*02. Uudella NGS-menetelmällä tulos tullaan vastaamaan korkean erottelukyvyn tasolla G-ryhmää käyttäen, esimerkiksi A*02:01:01G. Samaan G-ryhmään kuuluvat alleelit ovat kantasolusiirron kannalta kriittisen eli antigeeniä sitovan alueen osalta keskenään samanlaisia (identtinen nukleotidisekvenssi). Esimerkiksi A*02:01:01G-ryhmään kuuluvat mm. alleelit A*02:01:01, A*02:01:11 ja A*02:09:01. Tuloksen tarkkuus vaihtuu siis korkean erottelukyvyn tasoon huomioiden, että G-ryhmässä on useimmiten useita alleeleita, joilla kuitenkin on identtinen antigeeniä sitova alue.

Tietojärjestelmään ja tiedonsiirtoon tarvittavat muutokset

Pyydämme tekemään seuraavat muutokset tietojärjestelmäänne:

  • Uusien G-ryhmätutkimusten perustaminen (tutkimukset SPRV 006259, SPRV 006260, SPRV 006261, SPRV 006262, SPRV 006263, SPRV 006264 yllä olevan taulukon mukaisesti). Yksittäiset uudet tutkimukset voi perustaa etukäteen. Vanhat SSO-tutkimukset voi jättää käyttöön ja niitä voi tilata tarvittaessa yksittäisinä tutkimuksina.
  • Tutkimus SPRV 003605 B -HLA-DRB, DNA-tutkimus, tarkennettu (KL 4542) poistuu käytöstä ja se korvataan tutkimuksilla SPRV 006251 B -HLA-DRB1, DNA-tutkimus, tarkennettu ja SPRV 006252 B -HLA-DRB345, DNA-tutkimus, tarkennettu. Pyydämme inaktivoimaan tietojärjestelmissänne tutkimuksen 003605 (ollut käytössä tutkimuspaketeissa SPRV 005308 B -Potilaan HLA2 tutkimuspaketti, kantasolujensiirto (22003), SPRV 005370 B -Sukulaisluovuttajan HLA2 tutkimuspaketti, kantasolujensiirto ja SPRV 005362 B -Rekisteriluovuttajan HLA tutkimuspaketti, kantasolujensiirto).

Pyydämme linkittämään tutkimuspaketteihin sisältyvät tutkimukset yllä olevan taulukon mukaisesti:

  • Uusien G-ryhmätutkimusten lisääminen tutkimuspaketteihin ja korvattavien tutkimusten tutkimuspakettiin linkityksen poistaminen.
  • CMV-tutkimuksen (SPRV 003602) lisääminen HLA1-tutkimuspaketteihin SPRV 005306 ja SPRV 005356 ja linkityksen poistaminen HLA2-tutkimuspaketeista SPRV 005308 ja SPRV 005370. Tutkimuspakettien koodit säilyvät muuttumattomina, minkä vuoksi tutkimuspakettimuutokset tulee ajoittaa muutoksen voimaantulon yhteyteen.

Sähköisen asioinnin (OVT) piirissä olevien tutkimusten osalta pyydämme huomioimaan lisäksi seuraavaa:

  • Muutos edellyttää tutkimusten siirtokoodien sopimista ja OVT-parametrointia. Veripalvelun järjestelmäasiantuntijat ovat yhteydessä organisaationne IT-yhteyshenkilöihin koodien sopimiseksi ja tarkemman ohjeistuksen antamiseksi.
  • OVT-liikenteessä tutkimuspakettien tilaaminen säilyy ennallaan tutkimuspakettien koodien säilyessä muuttumattomina. Kun uudet tutkimukset ovat perustettuna asiakkaan järjestelmään, tulokset siirtyvät tutkimuksille oikeassa tulosmuodossa pyyntöä vastaan.
Taina Jaatinen

Laboratorioasiantuntija

029 300 1010 (vaihde)
Tiina Linjama

Osastonylilääkäri

029 300 1010 (vaihde)
Viimeksi päivitetty: 26.10.2023