Muutoksia elinsiirtotutkimusten HLA-tutkimusmenetelmissä ja tutkimuspaketeissa

Veripalvelu uudistaa HLA-tyypitysmenetelmiä korvaamalla matalan erottelukyvyn tutkimuksissa käytetyn SSO-menetelmän korkean erottelukyvyn NGS-sekvensointimenetelmällä. Uudistuksella saadaan parannettua HLA-tyypityksen tarkkuutta sekä lisättyä tutkittavien lokusten määrää.

Kudossopeutuvuustutkimuksiin käytettävää laboratoriolaitteistoa.

Muutos edellyttää sairaaloilta muutoksia tietojärjestelmään ja OVT-tiedonsiirtoon. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2024.

Muutoksella on vaikutusta HLA-tutkimuspakettien sisältöön, tulosten muotoon ja hintaan. Muutos koskee myös kantasolusiirtotutkimuksia. Niihin liittyvät muutokset on esitelty erillisessä tiedotteessa.

Muutos koskee punaisella merkittyjä elinsiirtotutkimusten tutkimuspaketteja:

Tulostason muutos

Aiemmin käytetty SSO-menetelmä on antanut tuloksen matalan erottelukyvyn tasolla (antigeenitaso/pääryhmätaso), esimerkiksi A*02. Uudella NGS-menetelmällä tulos tullaan vastaamaan korkean erottelukyvyn tasolla G-ryhmää käyttäen, esimerkiksi A*02:01:01G. Samaan G-ryhmään kuuluvat alleelit ovat antigeeniä sitovan alueen osalta keskenään samanlaisia (identtinen nukleotidisekvenssi). Esimerkiksi A*02:01:01G-ryhmään kuuluvat mm. alleelit A*02:01:01, A*02:01:11 ja A*02:09:01. Tuloksen tarkkuus vaihtuu siis korkean erottelukyvyn tasoon huomioiden, että G-ryhmässä on useimmiten useita alleeleita, joilla kuitenkin on identtinen antigeeniä sitova alue.

Tietojärjestelmään ja tiedonsiirtoon tarvittavat muutokset

Pyydämme tekemään seuraavat muutokset tietojärjestelmäänne:

  • Uusien G-ryhmätutkimusten perustaminen (tutkimukset SPRV 006259, SPRV 006260, SPRV 006261, SPRV 006262, SPRV 006263, SPRV 006264 yllä olevan taulukon mukaisesti). Yksittäiset uudet tutkimukset voi perustaa etukäteen. Vanhat SSO-tutkimukset voi jättää käyttöön ja niitä voi tilata tarvittaessa yksittäisinä tutkimuksina.
  • Tutkimus SPRV 005319 B -HLA-Bw, epitoopit poistuu käytöstä ja sen saa inaktivoida.

Tutkimuspaketteihin sisältyvät tutkimukset tulee linkittää tutkimuspaketteihin yllä olevan taulukon mukaisesti:

  • Uusien G-ryhmätutkimusten lisääminen tutkimuspaketteihin ja korvattavien tutkimusten tutkimuspakettiin linkityksen poistaminen.

Sähköisen asioinnin (OVT) piirissä olevien tutkimusten osalta pyydämme huomioimaan lisäksi seuraavaa:

  • Muutos edellyttää tutkimusten siirtokoodien sopimista ja OVT-parametrointia. Veripalvelun järjestelmäasiantuntijat ovat yhteydessä organisaationne IT-yhteyshenkilöihin koodien sopimiseksi ja tarkemman ohjeistuksen antamiseksi.
  • OVT-liikenteessä tutkimuspakettien tilaaminen säilyy ennallaan tutkimuspakettien koodien säilyessä muuttumattomina. Kun uudet tutkimukset ovat perustettuna asiakkaan järjestelmään, tulokset siirtyvät tutkimuksille oikeassa tulosmuodossa pyyntöä vastaan.
Jouni Lauronen

Osastonylilääkäri

0293001010 (vaihde)
Juha Peräsaari

Laboratorioasiantuntija

0293001010 (vaihde)
Viimeksi päivitetty: 26.10.2023