Matti Korhonen kantasolurekisterien yhteistyöjärjestön WMDA:n johtokuntaan

Veripalvelun solupalvelujen ylilääkäri Matti Korhonen on valittu World Marrow Donor Associationin (WMDA) johtokuntaan kaudeksi 2022-2023. Samalla Korhonen ottaa vastuulleen WMDA:n jäsenten rekisterien tiedonsiirtoa kehittävän työryhmän amerikkalaisen työparinsa Mike McCulloghin kanssa.

Kantasolusiirteiden järjestäminen potilaille edellyttää tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. Tätä yhteistyötä toteutetaan eri maiden kesken WMDA:ssa, johon myös Veripalvelun ylläpitämä Suomen Kantasolurekisteri kuuluu. Matti Korhonen on toiminut WMDA:ssa aktiivisesti jo useiden vuosien ajan, joten sen työ ja verkostoon kuuluvat eri maiden asiantuntijat ovat Korhoselle tuttuja.

WMDA:n toiminta jakautuu neljään ”pilariin” eli työryhmään, joista Korhosen johtama Pillar 1 kehittää ja ylläpitää rekisterien välistä tiedonsiirtoa sekä siihen liittyviä IT-järjestelmiä. Pilarissa on kaksi puheenjohtajaa. Korhosen työparina toimii USA:n rekisterin IT-osaston johtaja Mike McCullough.

Viimeksi päivitetty: 24.02.2023