Kysely: Terveydenhuollon ammattilaisilla vahva luottamus Veripalveluun

Verivalmisteita käyttävien terveydenhuollon ammattilaisten luottamus Veripalvelun tuotteisiin ja palveluihin sekä kykyyn huolehtia verivalmistehuollosta myös poikkeusaikana on pysynyt erinomaisella tasolla.

Vuosittain toteutettavassa asiakaskyselyssä kysyimme sairaala-asiakkailtamme, missä olemme onnistuneet ja miten voimme palvella jatkossa entistä paremmin. Kysely suunnattiin sairaaloiden verikeskusten, hoitoyksiköiden sekä hallinnon ja johdon edustajille. Vastauksia saatiin kattavasti koko maasta, yhteensä 105. Lämmin kiitos kaikille vastanneille!

Kyselyn tulosten mukaan Veripalvelu koetaan luotettavaksi ja asiantuntevaksi kumppaniksi. Veripalvelun tuotteiden ja palvelun luotettavuuden keskiarvo oli 9,8 (asteikolla 4–10). Enemmistö vastaajista arvioikin toimintaa täyden kympin arvoiseksi. Luottamusarvosana on pysynyt hyvällä tasolla vuodesta toiseen. Vastaajat arvioivat yhteistyön Veripalvelun kanssa kiitettäväksi arvosanalla 9,6.

Asiantunteva palvelu ja apu ongelmatilanteissa

Vastaajat arvostivat edellisvuosien tavoin Veripalvelun asiantuntijoiden helppoa lähestyttävyyttä ja saamaansa apua ongelmatilanteissa. Erinomaiset arviot toiminnastaan saivat päivittäisistä asiakaskontakteista vastaavat palvelut tilauskeskus, veriryhmälaboratorio ja veriturvatoimisto.

Asiakkaat arvostavat erityisesti vuorokauden ympäri saatavilla olevaa apua ongelmatilanteissa sekä Veripalvelun koulutustarjontaa. Myös avoimissa palautteissa tuli tänä vuonna ennätyksellisen paljon kiitoksia. Verivalmisteiden sähköinen tilausjärjestelmä on otettu myönteisesti vastaan sairaaloiden verikeskuksissa ja se on helpottanut valmisteiden tilaamista.

Kyselyssä nousi esille myös kehittämiskohteita. Vastaajat toivoivat lisää koulutusta verivalmisteisiin ja verensiirtohoitoon liittyen. Sairaaloiden omien verensiirtotoimikuntien perustamiseen ja yhteistyöhön hoito-osastojen ja verikeskusten välillä toivottiin tukea. Palautteet otetaan huomioon Veripalvelun strategia- ja kehittämistyössä.