Johanna Castrénista Euroopan neuvoston verikomitean varapuheenjohtaja

Euroopan neuvoston verikomitea (CD-P-TS) on valinnut varapuheenjohtajakseen Veripalvelun verenluovutustoiminnan vastaavan lääkärin Johanna Castrénin. Sosiaali- ja terveysministeriö oli asettanut Johannan ehdolle tehtävään. Verikomiteassa määritellään eurooppalaisia veripankkeja koskevia toimintaperiaatteita.

Verikomitea toimii Euroopan neuvoston ministerikomitean antaman toimeksiannon mukaan ja sen työn yleisenä tavoitteena on ylläpitää verensiirtotoiminnan ja veripankkien korkeaa tasoa huomioiden niin eettiset, turvallisuusnäkökulmat kuin laatustandardit. Komitean työ kuuluu hallinnollisesti osaksi European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare of the Council of Europe:n (EDQM) työtä.

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot nimeävät komitean varsinaiset jäsenet ja lisäksi sidosryhmäorganisaatioilla (esim. WHO, EU-komissio, Euroopan Tartuntatautivirasto) ja Euroopan neuvostoon kuulumattomilla mailla on tarkkailijajäseniä. Komitean kokouksissa osallistujia on keskimäärin nelisenkymmentä.

Verikomitean tunnetuin työ liittyy asiantuntijaryhmän laatimaan toiminnan ohjekirjaan (Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components), josta tällä hetkellä käytössä on 20. painos. Muita konkreettisesti näkyviä toiminnan muotoja ovat mm. vuosittaiset infektioseulontatestien laadunvarmennuskierrokset ja veripankkien laadunhallintaa kehittävä QM-ohjelma.

Viimeksi päivitetty: 01.03.2023