Haku Menu

 

 

 

NPS-mittari

Veripalvelu mittaa verenluovuttajien asiakaskokemusta suositteluindeksin eli NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. NPS-mittari kertoo, miten suuri osa verenluovuttajista suosittelisi Veripalvelua läheisilleen ja tuttavilleen. NPS-lukema voi olla mitä tahansa lukujen -100–100 väliltä. Mitä korkeampi lukema on, sitä useampi luovuttaja kertoo suosittelevansa Veripalvelua. Yli 50:n NPS-lukemaa voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena. Koko maan edellisen viikon kokonaistulos päivittyy tähän. N kertoo vastaajien määrän. Lue lisää >