Veripalvelun tutkimusrahastolta tukea soluterapiahoitojen ja verenkäytön kehittämiseen

Veripalvelun tutkimusrahastosta on päätetty jakaa tänä vuonna apurahoina 500 000 euroa yhteensä 11 tutkimusprojektille.

Näyteputkia laboratoriossa automaatioradalla.

Tämän vuoden apurahoja kohdennettiin erityisesti verivalmisteiden käyttöön ja verenluovutukseen liittyvään tieteelliseen tutkimukseen. Apurahoja myönnettiin edellisvuosien tapaan myös soluterapiahoitojen kehittämiseen.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun tutkimusrahasto jakaa apurahoja tieteelliselle tutkimukselle, joka tukee Veripalvelun tutkimusstrategian toteutumista eli Veripalvelun nykyisten ja tulevien valmisteiden ja palveluiden tutkimusta ja kehittämistä.

Hieman yli puolet tämän vuoden tutkimusrahoituksesta kohdistuu uusien soluhoitojen kehittämiseen Suomessa – tästä suurin osa liittyy ihmisen puolustusjärjestelmän solujen valjastamiseen syöpien hoitoon. Toisena pääalueena ovat verenluovutukseen, verenkäyttöön ja verenluovuttajiin kohdistuvat tutkimusprojektit.

Suurin yksittäinen rahoitus, 90 000 euroa, myönnettiin dosentti Miika Koskisen työryhmälle, joka tutkii verenkäyttöä HUSissa. Nykyistä tarkemman tiedon tuottaminen verivalmisteiden käyttökohteista ja -määristä sairaalassa lisää ymmärrystä koko verihuoltoketjusta sekä auttaa ennakoimaan kehitystrendejä.

Rahoitusta sai myös muun muassa LL Sanna Susila väitöskirjaprojektiin, jossa tutkitaan kokoveren käyttöä verensiirroissa. Kokoveri on käyttökelpoinen vaihtoehto erityisesti poikkeusoloissa, joissa nykyiset veren eri komponentteihin jaetut valmisteet ovat hankalasti järjestettävissä.

Rodos Rodosthenous Suomen Molekyylilääketieteen Instituutista FIMM:stä puolestaan sai rahoitusta tutkimukseen, joka selvittää tietyn Suomeen rikastuneen, anemiariskiä lisäävän geenivariantin mekanismeja. Tämän harvinaisen geenimuodon kantajilla on kohonnut riski joutua raudanpuutteeseen esimerkiksi säännöllisten verenluovutusten myötä.

Jorvin sairaalassa toteutettava, professori Jyrki Vuolan tutkimusryhmän hanke puolestaan tukee Veripalvelun Solutuotantokeskuksen keskeistä roolia uusien soluhoitojen kehittäjänä. Tutkimus keskittyy soluterapiavalmisteiden käyttöön vaikeiden palovammojen hoidossa.

Veripalvelun tutkimusrahasto aloitti toimintansa vuonna 2021 ja on nyt jakanut tieteelliselle tutkimukselle noin 1,5 miljoonaa euroa.

– Saimme tänäkin vuonna paljon hyviä hakemuksia, ja olemme iloisia siitä, että tutkimusapurahastomme pystyy tukemaan monipuolisesti erilaisia ja erikokoisia tutkimusprojekteja. Verenluovutuksen entistä laaja-alaisempi tutkimus on jatkossakin tärkeää, tutkimusjohtaja, professori Jukka Partanen Veripalvelusta kertoo.

Myönnetyt apurahat v. 2023:

Verenluovutukseen, verenkäyttöön ja verenluovuttajiin liittyvät projektit:

 • Karregat Jan: Verenkäytön tutkimukseen liittyvä tutkijavierailu Veripalvelun tutkimus- ja tuotekehitysosastolle. Väitöskirjatyö. 20 000 €
 • Susila Sanna: Kokoverivalmisteen ominaisuuksien tutkimus. Väitöskirjatyö. 20 000 €
 • Koskinen Miika: Verenkäytön tutkimus HUSissa. 90 000 €
 • Rodosthenous Rodos: Suomeen rikastuneen raudanpuutokseen liittyvän geenivariantin tutkimus. 70 000 €

Muut tutkimusprojektit:

 • Marttila Heli: Veren solunulkoisten kalvorakkuloiden puhdistusmenetelmät. Väitöskirjatyö. 20 000 €
 • Peltonen Karita: Veren TIL-lymfosyyttien käyttö syövän hoidossa. 49 000 €
 • Vuola Jyrki: Palovammapotilaiden soluterapian tutkimus. 40 000 €
 • Fric Jan: Soluterapia-alueen tutkijavaihto Veripalvelun ja Tsekin tasavallan välillä. 30 000 €
 • Ojala Päivi ja Leppä Sirpa: CAR T soluterapian kehitys. 40 000 €
 • Sarparanta Mirkka: CART soluterapian kuvantaminen PET-tekniikalla. 40 000 €
 • Wang Shiqi: T-solujen terapeuttisen tehon lisääminen. 79 750 €
Näyteputkia laboratoriossa automaatioradalla.
Viimeksi päivitetty: 14.09.2023