Veripalvelun tutkimusapurahat 2022 nyt haettavissa

Veripalvelun tutkimusrahaston vuoden 2022 apurahojen haku tutkijoille aukeaa 15.2. Apurahojen tavoitteena on tukea tutkimusta, joka liittyy Veripalvelun nykyisiin ja tuleviin valmisteisiin ja palveluihin. Hakuaika on 15.2.–31.3.2022.

Apurahat on tarkoitettu ensi sijassa Veripalvelun ulkopuolella toteutettaviin tieteellisiin hankkeisiin. Hankkeissa voidaan käsitellä esimerkiksi veren tai solujen luovutusta, verivalmisteita, soluterapioita tai transplantaatiota ja kudossopivuutta. Soveltuvia tieteenaloja ovat esimerkiksi bio- ja kliininen lääketiede sekä tekniikan, hoito-, yhteiskunta- ja terveystaloustieteen alueet.

Vuonna 2022 rahoitusta jaetaan enintään 500 000 euroa. Tutkimusapurahaa voi hakea tutkimuskuluihin, palkkoihin, henkilökohtaiseksi apurahaksi tai tutkijavierailuun, ja sitä voidaan myöntää 1–3 vuodeksi kerrallaan. Monivuotiset rahoitukset myönnetään kokonaisuudessaan ensimmäisen haun yhteydessä, kuitenkin ehdolla, että apurahan saaja osoittaa vuosiraportoinnissaan riittävää edistymistä.

Hakuohjeet ja hakulomake löytyvät Veripalvelun verkkosivuilta:
veripalvelu.fi/tutkimusrahasto.

Hakemukset käsittelee arviointitoimikunta. Veripalvelun johtokunnan tekemät päätökset apurahojen jakamisesta ilmoitetaan hakemuksessa nimetyille vastuullisille tutkijoille syksyllä 2022.

Vuonna 2021 tutkimusrahaston apurahoilla rahoitettiin soluterapian, verisolujen ja elinsiirtojen tutkimusta yhteensä 495 000 eurolla. Myönnetyt apurahat löytyvät Veripalvelun verkkosivuilta.

Veripalvelun tutkimusrahasto on Suomen Punaisen Ristin perustama rahasto, jonka varojen käytöstä SPR:n hallitus päättää vuosittain. Rahaston tarkoituksena on tukea Veripalvelun tutkimusstrategian toteutumista.

Viimeksi päivitetty: 24.02.2023