Haku Menu

Luomme mahdollisuuksia elämän pelastamiseen

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko Suomen verivalmistehuollosta. Tehtäviimme kuuluu niin verenluovuttajien rekrytointi, verenluovutusten järjestäminen ja veren keräys kuin myös luovutetun veren testaus ja verivalmisteiden tuotanto sekä valmisteiden varastointi ja jakelu sairaaloihin. Huolehdimme myös kantasolusiirteiden välittämisestä, elin- ja kantasolusiirtojen kudostyypityksistä sekä eräistä vereen liittyvistä laboratoriotutkimuksista. Teemme alaamme liittyvää tieteellistä tutkimusta.

Verivalmistepusseja. 

Laadukkaan ja ammattimaisen toiminnan lisäksi hyvä yhteistyö niin luovuttajien kuin terveydenhuollon henkilökunnan ja viranomaisten kanssa on edellytys toimintamme onnistumiselle. Yhdessä luomme mahdollisuuksia potilaiden elämänlaadun parantamiseen ja usein myös elämän pelastamiseen.

Voittoa tavoittelematta

Veripalvelu toimii osana Suomen Punaista Ristiä. Emme tavoittele toiminnallamme voittoa vaan potilaan parasta. Sairaalat maksavat tilaamistaan valmisteista ja palveluista käytön mukaan. Näillä tuloilla katamme toimintamme kulut, investoinnit ja kehitystyön. Veripalvelu ei saa taloudellista tukea yhteiskunnalta, lukuun ottamatta eräitä tutkimushankkeisiin saatuja apurahoja ja avustuksia. Myöskään Suomen Punaisen Ristin varoja ei käytetä veripalvelutoimintaan.

Vuosittainen liikevaihtomme on noin 60 miljoonaa euroa (2020: 57,2 milj.). Tilikauden voitto 2020 oli 2,1 miljoonaa. Taloudellista ylijäämää ei jaeta, vaan se käytetään Veripalvelun toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä kehittämiseen.

Vahva ja vakaa talous on tärkeä, jotta pystymme takaamaan Suomen ainoana veripalvelulaitoksena toiminnan sujuvuuden kaikissa tilanteissa ja turvaamaan potilashoidon tulevia tarpeita. Lisätietoa taloudestamme voit lukea vuosikertomuksestamme.

Toimintaamme ohjaa laki veripalvelutoiminnasta sekä muun muassa Euroopan Unionin veriturvallisuusdirektiivi. Suomessa Veripalvelun toimintaa valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Valmisteita ja palveluita suomalaiselle terveydenhuollolle

Luovutettu kokoveri jaetaan Veripalvelussa punasoluiksi, verihiutaleiksi ja plasmaksi. Veripalvelu toimittaa suomalaisiin sairaaloihin luovutetusta verestä tehdyt verivalmisteet potilaiden hoitoa varten.

Varsinaiset verivalmisteet eli punasolu- ja verihiutalevalmisteet tehdään loppuun asti valmiiksi Veripalvelussa. Ne käytetään potilaiden hoitoon Suomessa.

Plasmalääkkeitä sen sijaan ei pystytä jatkojalostamaan Suomessa. Näin ollen toimitamme plasmaraaka-aineen kansainvälisille yhteistyökumppaneillemme, jotka prosessoivat plasman fraktiointilaitoksissaan ja valmistavat potilaiden hoitoon tarvittavat plasmalääkkeet. 

Suomalainen plasma tulee tällä tavoin hyödynnettyä potilaiden hyväksi tarkkaan ja tehokkaasti. Sairaalat hankkivat plasmalääkkeitä eri valmistajilta tarpeen mukaan.

Infografiikka veren matkasta luovuttajalta potilaalle. 

Tarjoamme sairaaloille laboratoriopalveluita, muun muassa veriryhmätutkimuksia ja veren hyytymiseen liittyviä laboratoriotutkimuksia. Veripalvelussa tehdään myös elin- ja kantasolusiirtoihin liittyviä kudossopeutuvuustutkimuksia Suomen sairaaloille. Lisäksi esimerkiksi kaikkien raskaana olevien suomalaisäitien veriryhmävasta-ainetutkimukset tehdään Veripalvelussa.

Lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat kääntyä Veripalvelun asiantuntijoiden puoleen saadakseen tietoa ja opastusta verensiirtohoidon ja Veripalvelun muun erityisosaamisen alueilta. Tärkeänä osana veriturvatoimintaa keräämme sairaaloilta tietoa verensiirtojen aiheuttamista haittavaikutuksista potilaille.

Kiinteitä toimipisteitä ja verenluovutustilaisuuksia

Veripalvelu työllistää noin 500 henkilöä yhteensä 9 paikkakunnalla. Valtaosa henkilöstöstä työskentelee Veripalvelun päätoimipisteessä Helsingin Kivihaassa, jonne on keskitetty monia Veripalvelun toimintoja, kuten laboratoriotutkimukset, laadunvalvonta ja tukipalvelut.

Veripalvelun kiinteiden toimipisteiden lisäksi verta voi luovuttaa verenluovutustilaisuuksissa, joita järjestetään lukuisissa kunnissa ja kaupungeissa sekä monilla työpaikoilla, oppilaitoksissa ja varuskunnissa.

 

Lue lisää

Veripalvelun tunnusluvut, mittarit ja vuosiraportit löydät vuosikertomussivultamme.

Strategiaamme voit tutustua täällä.

Tutustu toimintaamme säätelevään Veripalvelulakiin ja veripalveluasetukseen.