Perustehtävä ja arvot

Veripalvelun perustehtävänä on luoda mahdollisuuksia elämän pelastamiseen. Emme voi kuitenkaan onnistua tehtävässämme yksin, vaan ainoastaan yhdessä vapaaehtoisten verenluovuttajien ja sairaaloiden ammattilaisten kanssa.

Autamme potilaita yhdessä

Teemme työtä sen puolesta, että potilaat saisivat mahdollisuuden uuteen ja parempaan elämään. Veripalvelu tukee sairaaloita potilaan hoitoketjussa yhdessä verenluovuttajien kanssa. Verenluovutustilaisuuksien järjestämisessä meitä auttaa iso joukko vapaaehtoisia.

Teemme tätä ammatiksemme

Veripalvelussa työskentelee noin 500 henkeä, jotka ovat oman alansa ammattilaisia ja asiantuntijoita. Valmistamme luovutetusta verestä verivalmisteita, joita sairaalat tarvitsevat potilaiden hoidossa. Tarjoamme sairaaloille myös laboratorio-, kudoslaitos- ja asiantuntijapalveluita.

Emme tavoittele voittoa

Veripalvelu on osa Suomen Punaista Ristiä, eikä se tavoittele toiminnallaan voittoa. Katamme oman toimintamme kulut myymällä sairaaloille verivalmisteita ja laboratoriopalveluita. Veripalvelu ei saa taloudellista tukea emojärjestöltä, eikä sen toimintaa tueta valtion varoilla.

Toimintaamme ohjaavat arvot

Potilaan hyvinvointi

Toimintamme tavoitteena on aina potilaiden hyvinvointi. Autamme asiakkaitamme, terveydenhuollon ammattilaisia onnistumaan potilaiden hoitamisessa.

Luovuttajien arvostaminen

Vapaaehtoinen luovuttaja on Veripalvelun kumppani auttamisen ketjussa. Arvostamme luovuttajia ja heidän lahjaansa, ja tarjoamme kanavan potilaan auttamiseen.

Luotettavuus

Ansaitsemme luottamusta ja vaalimme hyvää laatua selkeiden ja johdonmukaisten toimintatapojen avulla. Toteutamme toiminnassamme hyvää hallintotapaa ja avointa viestintää.

Työyhteisön hyvinvointi

Kehitämme työyhteisön hyvinvointia ja pääsemme näin toiminnassamme parhaisiin tuloksiin. Haluamme, että Veripalvelu on työntekijöidemme mielestä hyvä työpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuksia onnistua ja kokea työniloa sekä kannustaa kehittymään.

Toiminnan tehokkuus

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme sujuvammaksi, jotta terveydenhuolto saa meistä tarvitsemansa hyödyn. Toimimme kustannustehokkaalla tavalla.

 

Punaisen Ristin perusperiaatteet

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintaa ohjaavat perusperiaatteet: inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys.

Tutustu periaatteisiin

Veripalvelun toimintaa ohjaavat periaatteet

Veripalvelun toimintaa ohjaavat sekä Punaisen Ristin eettiset periaatteet että omat, vuosien saatossa hioutuneet toimintaperiaatteemme.

Lue lisää

Veripalvelun strategia

Veripalvelun strategiassa 2022-2026 painotetaan joustavaa toimintavalmiutta, toiminnan varmuutta sekä uusien hoitojen kehittämistä.

Tutustu strategiaamme