Kansainvälinen toiminta

Veripalvelu kantaa vastuunsa globaalisti yhteisen hyvän tuottamiseksi jakamalla osaamistaan ja tarjoamalla asiantuntijapalveluitaan. Osallistumme lukuisten kansainvälisten yhteistyöelimien ja järjestöjen toimintaan.

Asiantuntijamme työskentelevät EU:n työryhmissä Suomen viranomaisten lähettäminä asiantuntijoina laatimassa veripalvelutoimintaa sääteleviä direktiivejä ja suosituksia. Euroopan neuvostossa osallistumme Euroopan verikomitean työhön ja Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components –ohjeiston vuosittaiseen uusimiseen.

Euroopan veripalvelulaitosten liitossa toimimme aktiivisesti erilaisissa kehitysprojekteissa. Liitto on kansallisten veripalvelulaitosten yhteistyöelin ja pyrkii mm. yhteistyössä EU-viranomaisten kanssa edistämään ja kehittämään veripalvelutoimintaa ja verensiirtolääketiedettä sekä keräämään ja jakamaan veripalvelutoimintaa tukevaa informaatiota.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö STM vastaa veripalvelutoimintaa säätelevästä lainsäädännöstä. STM:n alainen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo Veripalvelun toimintaa. Veripalvelu tekee läheistä yhteistyötä viranomaisten kanssa kansainvälisessä alan kehitystyössä.

Lue lisää Euroopan veripalvelulaitosten liitosta

European Blood Alliance EBA

Lue lisää Maailman terveysjärjestö WHO:sta

World Health Organisation WHO

Lisätietoa Euroopan neuvostosta

Euroopan neuvosto