Opinnäytetyöt Veripalvelussa

Opinnäytetöiden tarkoituksena on lisätä eritasoisten tutkimusten näkyvyyttä Veripalvelussa. Opinnäytetöiden, hankkeiden ja tutkimusten tekeminen Veripalvelussa tiivistää tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamista ja yhteistyötä eri oppilaitosten, kuten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Opinnäytetyön vaiheet

Opinnäytetyöntekijä ottaa yhteyttä Veripalvelun opinnäytetöistä vastaavan henkilöön, joka koordinoi ohjausprosessia. Yhteyshenkilön kanssa keskustellaan opinnäytetyön sisällöstä ja mahdollisuuksista toteuttaa työ Veripalvelussa kyseisessä yksikössä.

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoisten tutkimusten suorittamiseen tarvitaan Veripalvelun kyseisen toiminnon johtajan myöntämä lupa. Tutkimuslupaa haetaan Veripalvelun käytössä olevalla tutkimuslupahakemuksella. Ennen varsinaista Veripalvelun myöntämää tutkimuslupaa, opinnäytetyöntekijällä on oltava oppilaitoksen hyväksymä lupa opinnäytetyölleen.

Saatuaan alustavan luvan opinnäytetyölleen, hakija tekee tutkimussuunnitelmaehdotuksen, jonka hän lähettää opinnäytetyöstä vastaavalle henkilölle. Vastuuhenkilö seuraa työn etenemistä ja tarvittaessa myös ohjaa opiskelijaa yhdessä oppilaitoksen kanssa. Opinnäytetyön valmistuttua opiskelija esittää opinnäytetyön tulokset yksikössä.​

Voit tutustua Veripalveluun ja sen toimintaan liittyviin tieteellisiin julkaisuihin, väitöskirjoihin ja muihin opinnäytetöihin alla olevan linkin kautta.