Elämää soluista

Veripalvelun strategiassa 2022-2026 painotetaan joustavaa toimintavalmiutta, toiminnan varmuutta sekä uusien hoitojen kehittämistä. Vapaaehtoisilla verenluovuttajilla on tärkeä rooli Suomen verihuollon toimintavarmuudessa.

Veripalvelun strategia kuvitettuna.

Strategiamme perusta

  • Kaikki alkaa luovuttajista. Tarvitsemme Suomessa myös tulevaisuudessa laajan ja yhteiskuntaa peilaavan, monipuolisen vapaaehtoisen luovuttajakunnan, joka on sitoutunut potilaiden auttamiseen. Perustana on yhteiskunnan luottamus toimintaamme.
  • Olemme olemassa potilaita ja terveydenhuollon ammattilaisia varten. Toimimme tehokkaasti ja kustannuksia johtaen, jotta potilaiden hoidossa saadaan valmisteista ja palveluista paras mahdollinen hyöty. Meillä on korkeat laatuvaatimukset.
  • Olemme ainoa alamme toimija Suomessa, joten huoltovarmuus on meille ja koko yhteiskunnalle ensiarvoisen tärkeää. Muutto Vantaan Vehkalaan uuteen keskukseemme oli tärkeä strateginen uudistus myös potilaiden hoidon tukena. Keskus vahvistaa toimintavarmuuttamme ja auttaa meitä uudistumaan.
  • Asiantuntijuutemme ja osaamisemme on tärkeä osa yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme. Jatkamme vahvaa alamme tieteellistä tutkimusta ja palvelujemme kehittämistä. Toimimme aktiivisesti kiinteässä yhteistyössä viranomaisten, sairaaloiden ja tiedeyhteisön kanssa nykyisten palvelujen kehittämisessä ja uusien innovoinnissa.

Strategiset teemamme

Laaja ja monipuolinen luovuttajakunta

Vapaaehtoinen luovuttaja on kumppanimme. Luovuttajat ovat sitoutuneita potilaiden auttamiseen ja saavat meiltä erinomaisen ja yhdenmukaisen palvelukokemuksen. Potilaat tarvitsevat luovuttajien apua joka päivä ja potilashoidon tarpeet muuttuvat koko ajan. Huolehdimme siitä, että Suomessa riittää verenluovuttajia ja kantasolujen luovuttajia potilashoidon erilaisiin ja muuttuviin tarpeisiin. Hyödynnämme ja ylläpidämme kansainvälisiä verkostojamme toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.

Turvalliset valmisteet ja palvelut potilaiden parhaaksi

Potilaat ja sairaalat voivat luottaa Veripalveluun verivalmisteiden, kantasolusiirteiden sekä alaan liittyvien laboratoriotutkimuksien tarjoajana. Johdamme ja kehitämme laatua, turvallisuutta sekä vaikuttavuutta asiantuntijuudellamme. Luovuttajilta saatujen solujen ja muiden ainesten käsittelyn osaamisemme, monipuolinen asiakasyhteistyömme ja kehityskumppanuutemme luovat mahdollisuuksia hoitomuotojen kehittymiseen.

Uusiin hoitoihin tarvittavat valmisteet ja palvelut

Kehitämme ja tuotamme uusia tuotteita ja palveluita, jotka täydentävät tehokkaalla, taloudellisella ja laadukkaalla tavalla vaikeiden sairauksien hoitoa. Luomme yhdessä tutkijoiden, hoitavien lääkäreiden ja yhteistyökumppanien kanssa avauksia uusien valmisteiden kehittämiseen. Avaamme uusia tutkimusmahdollisuuksia Veripalvelun biopankin terveiden henkilöiden näytteiden ja tiedon avulla.

Strategiset mahdollistajat

Digitaalisten palvelujen kehittäminen ja datan hyödyntäminen

Toteutamme asiakkaille, luovuttajille ja henkilökunnalle tietoturvallisia digitaalisia palveluja, jotka helpottavat asiointia, tukevat prosessien digitalisointia sekä luovat sujuvan käyttäjäkokemuksen. Moderni ja turvallinen digitaalinen infrastruktuuri ja tietojärjestelmät varmistavat häiriöttömän toiminnan ja palvelut. Edistämme dataresurssien aktiivista hyödyntämistä.

Avoin ja vaikuttava viestintä

Viestimme avoimesti, luotettavasti ja rohkealla tavalla käyttäen monipuolisia viestintäkanavia. Näin edistämme toimintamme vaikuttavuutta ja sidosryhmiemme luottamusta meihin. Turvaamme viestinnän avulla luovuttajien sitoutuneisuuden ja aktiivisuuden nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Herätämme viestinnällämme iloa, toivoa ja luottamusta.

Toimintavarma, taloudellisesti vakaa ja tehokas Veripalvelu, myös poikkeusoloissa

Veripalvelu on osa yhteiskunnan tärkeitä perustoimintoja. Kehitämme aktiivisesti toimintamallejamme yhteistyössä viranomaisten ja sairaaloiden kanssa toimintamme sujuvuuden ja laadun varmistamiseksi. Johdamme yhteistyötä toimittajiemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa tuloksellisesti. Suomen Punainen Risti on valmiusorganisaatio, jonka osana Veripalvelu vastaa oman toimintansa valmiudesta. Huolehdimme toimintavarmuudestamme sekä normaalitilanteissa, että poikkeusoloissa. Vastaamme myös käyttämiemme teknologisten ratkaisujen toimintavarmuudesta.

Inhimillinen, kehittymiseen kannustava ja vastuullinen työpaikka

Haluamme olla työpaikka, jossa työntekijä voi kokea vahvaa työn iloa ja merkityksellisyyttä. Osaamisella ja innostuneisuudella onnistumme tuottamaan hyödyn asiakkaillemme. Kannustamme ja tuemme työntekijöitämme pitämään huolta työkyvystään, osaamisestaan ja kehittymisestään. Olemme vastuullinen työpaikka, joka toimii Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti. Huolehdimme myös aktiivisesti osuudestamme ympäristön ja ilmaston suojelemiseksi.

Muutosta ja kehittymistä edistävät osaamiset ja kyvykkyydet

Olemme toimialamme ainoa toimija Suomessa, joten osaamisemme ja asiantuntemuksemme on tärkeää potilaiden hoidon turvaamisen kannalta. Meidän on pystyttävä jatkuvasti kehittymään ja hankkimaan myös uutta osaamista, jotta strategiamme voi toteutua. Varmistamme seuraajasuunnittelulla osaamisen siirtymisen tuleville osaajille.

 

Veripalvelun strategia kuvitettuna.