Tietoa plasmasta ja plasmalääkkeistä

Veren eri osia käytetään erilaisten sairauksien hoitoon. Yksi osa verestä on plasma eli verineste, jota käytetään plasmalääkkeiden valmistukseen.

Suomessa plasmaa ei tällä hetkellä kerätä erikseen, vaan se erotetaan luovutetusta kokoverestä. Eri puolilla Suomea luovutettu veri kuljetetaan Veripalvelun päätoimipisteeseen Vantaalle, jossa se erotellaan osiin. Punasolut ja verihiutaleet eli trombosyytit tehdään sairaaloille toimitettaviksi verivalmisteiksi ja plasma pakastetaan myöhempää käyttöä varten.

Suomessa ei ole omaa plasmalääketuotantoa, joten Veripalvelun keräämä plasma toimitetaan ulkomaisille plasmalääkevalmistajille. Tällä hetkellä Veripalvelu toimittaa kokoverestä erotellun plasman jatkojalostettavaksi lääkevalmistaja Takedan Itävallassa sijaitsevaan tuotantolaitokseen.

Euroopan Ministerineuvoston sekä WHO:n suositukset ohjeistavat jäsenmaita hyödyntämään kokoverestä erotellun plasman siten, että plasmalääkkeiden saanti turvataan. Kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta luovutetusta verestä eroteltu plasma saadaan hyödynnettyä.

Plasmalääkkeitä vaikeiden sairauksien hoitoon

Plasmasta tehdään esimerkiksi albumiinia, immunoglobuliinia sekä hyytymistekijävalmisteita. Niillä hoidetaan vaikeita sairauksia, kuten verenvuototauteja, immunologisia sairauksia ja vasta-ainepuutoksia. Plasmalääkkeet ovat erittäin tärkeitä ja jopa kriittisesti henkeä pelastavia monille potilaille.

Plasmalääkkeiden tuotantoprosessi ja laaduntarkkailu sekä lääkevalvonta ja –lainsäädäntö EU:ssa varmistavat lääkkeiden turvallisen käytön.
Plasmalääkkeisiin käytettävä plasma käsitellään suurissa erissä, joihin on yhdistettynä lukuisilta verenluovuttajilta kerätty plasma. Suomesta kerätty plasma siis yhdistetään plasmalääketehtaalla muista maista kerättyyn plasmaan. Nykyisin ei enää ole mahdollista eikä myöskään tarpeellista tuottaa plasmalääkkeitä pelkästään suomalaisten luovuttajien plasmasta.

Plasman turvallisuus lääkekäyttöön varmistetaan monin tavoin. Ensinnäkin plasmaerät tutkitaan virusten varalta. Nykyiset tuotantoprosessit ovat myös erittäin pitkälle kehittyneitä ja niissä pystytään inaktivoimaan virukset eli tekemään ne vaarattomiksi. Kaiken tämän päälle tulee vielä valmiiden lääkkeiden turvallisuusvalvonta.

Punasoluvalmisteita pöydällä, jonka taustalla on verivalmistevarasto ja Veripalvelun työntekijä valkoisessa takissa.

Mitä verestä valmistetaan

Luovutetusta verestä tehdään punasolu- ja verihiutalevalmisteita. Lue täältä, mihin niitä käytetään!

Lue verivalmisteista
Mies katsomassa kännykkää, jossa on punainen kysymysmerkki, jonka pisteen tilalla on pisara.

Usein kysyttyä: Myykö Veripalvelu verta ulkomaille?

Luovutetusta verestä tehdyt verivalmisteet eli punasolu- ja verihiutalevalmisteet käytetään potilaiden hoitoon Suomen sairaaloissa. Plasmaraaka-aine myydään kansainvälisille yhteistyökumppaneillemme, koska Suomessa ei ole omaa plasmalääketuotantoa.

Lue koko vastaus