Myykö Veripalvelu verta ulkomaille?

Luovutetusta verestä tehdyt verivalmisteet eli punasolu- ja verihiutalevalmisteet käytetään potilaiden hoitoon Suomen sairaaloissa eikä näitä valmisteita myydä ulkomaille kuin eräissä harvinaisissa poikkeustapauksissa. Suomen sairaaloissa käytetään vuosittain noin 200 000 punasoluvalmistetta ja lähes 40 000 verihiutalevalmistetta.

Hätätilanteissa verivalmisteita on joskus toimitettu pieniä määriä muihin Pohjoismaihin. Poikkeuksena ovat myös erittäin harvinaiset punasolut, joita pakastamme harvinaisten verien ”pankkiin” siltä varalta, että Suomessa tai jossain muussa maassa on potilas, joka tarvitsee näitä harvinaisia soluja hoitoonsa. Myös me Suomessa hyödymme kansainvälisestä yhteistyöstä, sillä meilläkin voi olla potilaita, joille ei löydy Suomesta sopivaa verivalmistetta.

Näitä harvinaisen veriryhmän punasoluvalmisteita on toimitettu vuosittain yleensä muutamia. Vuonna 2022 ulkomaille ei toimitettu yhtään verivalmistetta. Olemme Suomessa itse asiassa edelläkävijöitä harvinaisten verien löytämisessä ja tallettamisessa.

Veren osia käytetään myös kriittisten lääkevalmisteiden raaka-aineena. Kokoverestä erotellun plasmaraaka-aineen Veripalvelu myy ulkomaisille yhteistyökumppaneilleen, jotka valmistavat siitä plasmaperäisiä lääkkeitä. Tällä hetkellä Veripalvelu toimittaa kokoverestä erotellun plasman jatkojalostettavaksi lääkevalmistaja Takedan Itävallassa sijaitsevaan tuotantolaitokseen.

Plasmalääkkeitä ei tehdä Suomessa, joten plasmatuotannon kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta verestä eroteltua plasmaa voi ylipäätään hyödyntää plasmalääkkeiden valmistuksessa. Plasmalääkkeitä tarvitaan esimerkiksi verenvuototautien sekä vaikeiden vasta-ainepuutosten hoidossa. Suomalaiset sairaalat tilaavat kansainvälisten plasmalääkevalmistajien valmisteita potilaiden hoitoon potilastarpeen mukaisesti.

Vanhentuneita tai muuten käyttämättä jääneitä punasoluvalmisteita, joita ei voida käyttää potilashoidossa Suomessa, voidaan hyödyntää lääkeraaka-aineena lääkevalmisteeseen, jota käytetään erään harvinaisen taudin, porfyrian, hoidossa. Veripalvelu toimittaa punasoluraaka-ainetta lääketehtaaseen Suomessa, jossa raaka-ainetta jatkojalostetaan lääkeaineeksi käytettäväksi lääkevalmistuksessa. Varsinaisen lääkkeen valmistus tapahtuu lääkkeen myyntiluvan haltijan, ranskalainen Recordati Rare Disease -lääkeyrityksen toimesta EU:ssa.