Miksi verta ei voi luovuttaa kaikilla paikkakunnilla?

Verenluovutustilaisuuksia järjestetään riittävän isoilla paikkakunnilla sekä oppilaitoksissa, varuskunnissa ja työpaikoilla.

Jotta verta saavan potilaan hoitokustannukset eivät nousisi kohtuuttomiksi, on Veripalvelun huolehdittava oman toimintansa tehokkuudesta.

Veripalvelulla on kiinteä toimipiste 9 paikkakunnalla Suomessa. Lisäksi vuosittain järjestetään noin 1100 verenluovutustilaisuutta. Niissä kerätään noin 50 prosenttia kokoverestä. Verenluovutusaktiivisuutta halutaan nostaa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja isoissa asutuskeskuksissa, jossa verenluovuttajapotentiaalia on paljon.