Varför kan man inte donera blod på alla orter?

Mobila blodgivningstillfällen ordnas på tillräckligt stora orter samt på utbildningsinstitutioner, militärförläggningar och arbetsplatser.

För att vårdkostnaderna för en patient som behöver blod inte ska bli orimliga, måste Blodtjänst å sin sida se till att verksamheten är effektiv.

Blodtjänst har ett fast verksamhetsställe på 9 orter i Finland. Dessutom ordnar den mobila blodtjänsten ungefär 1100 blodgivningstillfällen årligen då man samlar in ca 50 % av helblodet. Man vill öka aktiviteten i blodgivning speciellt i huvudstadsregionen och i stora tätorter där det finns en stor potential av blodgivare.