Mihin biopankissa olevia näytteitä käytetään tai on käytetty?

Ensisijaisina kohteina ovat verenluovuttajien terveyteen ja verensiirtolääketieteeseen liittyvät tutkimukset. Lisäksi näytteitä voidaan käyttää muiden merkittävien sairauksien, kuten suomalaisten kansansairauksien tutkimuksissa ja tuotekehityksessä.

Veripalvelun biopankin aineistoja on luovutettu vuodesta 2018 alkaen useisiin suomalaisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, joiden kuvaukset löytyvät biopankin verkkosivuilta. Tutkimushankkeen taustaorganisaatio voi olla suomalainen tai kansainvälinen tutkimuslaitos tai yritys.

Jos haluat saada tarkempia tietoja siitä, millaisiin tutkimuksiin juuri sinun näytteitäsi tai tietojasi on luovutettu, voit käynnistää selvitysprosessin tekemällä Veripalvelun tietopyynnön.