Viestintärekisterin tietosuojaseloste

Veripalvelun viestintärekisteriin tallennetaan Veripalvelun viestintäkanavissa ja –aineistoissa esiintyvien henkilöiden yhteystietoja, kertomuksia ja haastatteluja, kuvia sekä videoita.

Miksi tietojani kerätään?

Tietoja käytetään viestintäaineistojen toteutukseen, esimerkiksi Veripalvelun julkaisuissa ja verkkokanavissa. Niiden avulla kerrotaan esimerkiksi verenluovutustoiminnan ja Kantasolurekisterin merkityksestä potilaiden hoidolle. Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja niiden keräämisestä, tallentamisesta ja julkaisusta sovitaan aina tapauskohtaisesti rekisteröidyn kanssa. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja perustuu suostumukseen.

Mitä tietoja minusta kerätään?

Keräämme viestintäaineistoissamme esiintyvästä henkilöstä yhteystiedot (nimi, puhelin, osoite, sähköposti), hänen kertomansa tarinan sekä mahdollisesti kuvia ja/tai videotallenteen. Jos kyseessä on potilastarina, kerättyyn tietoon kuuluu myös tarinan syy eli kyseinen sairaus tai hoidon tarve.

Mistä tiedot ovat peräisin?

Tiedot tulevat henkilöltä itseltään. Kuvia tai videoita ottavat myös Veripalvelun henkilöstö sekä Veripalvelun käyttämät sopimuskuvaajat.

Mihin tietojani käytetään?

Tietoja käytetään viestintäaineistojen tuotantoon, esimerkiksi haastattelujuttujen tai luovuttaja-/potilastarinoiden toteuttamiseen.

Annetaanko tietojani Veripalvelun ulkopuolelle? Miksi ja minne?

Tietoja voidaan antaa median käyttöön, mutta tietojen luovutuksesta tai julkaisemisesta sovimme aina tapauskohtaisesti rekisteröidyn kanssa.

Päätyykö tietojani EU:n ulkopuolelle?

Tietojärjestelmät palvelimineen sijaitsevat EU:n alueella, joten niiden kautta tietojasi ei päädy EU:n ulkopuolelle. Viestintäkanavissa (julkaisut, verkkosivut yms.) julkaistut tiedot ovat nähtävissä kyseisissä kanavissa myös EU:n ulkopuolella.

Miten tietojani suojataan?

Tietojen käsittely on rajattu niiden käyttöön oikeutettujen ammattilaisten tehtäväksi. Heidät on koulutettu tietojärjestelmien käyttöön sekä tietosuojan ja –turvan varmistamiseen. Tietojärjestelmien käyttöoikeudet on varmistettu salasanoin ja/tai automaattiseen luotettavaan tunnistautumiseen perustuen. Paperiset dokumentit pidetään lukituissa kaapeissa.

Tietojärjestelmien toimittajien kanssa on laadittu kirjalliset sopimukset, joissa on sovittu tietosuojaa koskevista käytännöistä, kuten salassapidosta ja tietojen hävittämisestä.

Tehdäänkö tietojeni perusteella profilointia tai automaattista päätöksentekoa?

Tietojen perusteella ei tehdä profilointia tai automatisoituja päätöksiä.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia yhteydenpidon kannalta. Viestintäaineistot arkistoimme pysyvästi.

Miten voin tarkistaa tietoni ja korjata virheelliset tiedot?

Voit tarkistaa tiedot ja pyytää niiden korjausta lähettämällä tarkistus– tai oikaisupyynnön Veripalvelun verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Yhteystietojesi päivityksen voit tehdä myös puhelimitse soittamalla Veripalveluun puh. 029 300 1010.

Voinko pyytää tietojeni poistoa tai kieltää niiden käyttämisen?

Voit pyytää tietojen poistamista tai kieltää niiden käyttämisen ottamalla yhteyttä Veripalveluun puhelimitse, puh. p. 029 300 1010.

Voinko valittaa viranomaiselle?

Jos koet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu lakia, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.

Yhteystiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

Härkälenkki 13

01730 Vantaa

p. 029 300 1010

info(at)veripalvelu.fi

Rekisterin vastuuhenkilö

Viestintä- ja henkilöstöjohtaja Willy Toiviainen, p. 029 300 1830