Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Veripalvelun sidosryhmärekisteriin kuuluvat verenluovuttajaryhmien yhteyshenkilöt, verenluovutustilaisuuksien yhteyshenkilöt ja vapaaehtoiset järjestäjät, verenluovuttajapaneeliin ilmoittautuneet henkilöt, Veripalvelusta eläkkeelle jääneet työntekijät, verenluovutustoiminnan sekä viestinnän ja markkinoinnin yhteistyökumppanien yhteystiedot sekä Veripalvelussa vierailevat henkilöt.

Miksi tietojani kerätään?

Yhteystietojasi kerätään yhteydenpitoa ja viestintää varten. Jos olet verenluovuttajaryhmän (VeriRyhmän) yhteyshenkilö, meidän pitää pystyä sopimaan kanssasi verenluovutuskäynneistä ja lähettämään sinulle erilaisia viestintäaineistojamme. Myös verenluovutustilaisuuksien yhteyshenkilöiden sekä verenluovuttajapaneeliin kuuluvien tiedot tarvitaan yhteydenpitoa varten. Verenluovutustilaisuuksissa työskentelevistä vapaaehtoisista kirjaamme ylös nimet ja yhteystiedot sen varalta, että tarvitsisimme niitä vakuutuskorvausten hoitamista varten.

Jos olet Veripalvelusta eläkkeelle jäänyt työntekijä, lähetämme sinulle kutsuja tapahtumiimme sekä viestintäaineistoja, kuten Avun Maailma –lehden. Jos olet yhteistyökumppanimme, tarvitsemme yhteystietojasi yhteydenpitoon ja aineistojemme lähettämiseen.

Jos olet kiinteistössämme asioiva vieras, haluamme varmistaa niin oman turvallisuutesi kuin meidän ja alivuokralaistemme turvallisuuden sekä salassapitosääntöjen noudattamisen. Vierailijoiden osalta tietojen kerääminen perustuu tietosuoja-asetuksen mukaiseen Veripalvelun oikeutettuun etuun.

Mitä tietoja minusta kerätään?

Keräämme yhteystietoja vain yhteydenpitoa varten ja ne tiedot, jotka haluat meille antaa: nimi, puhelin, sähköposti, osoite. Verenluovuttajaryhmien yhteyshenkilöiltä keräämme myös heidän edustamansa organisaation nimen. Verenluovuttajapaneeliin ilmoittautuneilta tallennamme vain sähköpostiosoitteen. Muiden kuin kiinteistössämme vierailevien henkilöiden osalta tietojen antaminen on vapaaehtoista ja perustuu suostumukseen.

Kiinteistössä asioivilta vierailta keräämme nimen, organisaation, vastaanottajan nimen, vierailun tarkoituksen, vierailuajan ja allekirjoituksen. Allekirjoittamalla vieras vahvistaa noudattavansa salassapito-ohjeita, jotka kerromme vierailijalomakkeessa. Tietojen antaminen on edellytys vierailun toteutumiselle.

Mistä tiedot ovat peräisin?

Yhteystiedot sekä vieraiden tunnistetiedot ovat peräisin rekisteröidyiltä itseltään.

Mihin tietojani käytetään?

Yhteystietoja käytetään yhteydenpitoa varten. Vierailijoiden tunnistetietoja tarvitaan kiinteistössä toimivien organisaatioiden yritysturvallisuudesta ja vieraiden omasta turvallisuudesta huolehtimiseen.

Annetaanko tietojani Veripalvelun ulkopuolelle? Miksi ja minne?

Yhteystietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta tai siirretä ulkopuolisille eikä niihin ole pääsyä Veripalvelun ulkopuolisilla.

Vieraiden tunnistetietoja voidaan luovuttaa Veripalvelun alivuokralaisten edustajille heidän vieraittensa osalta.

Jos verenluovuttajaryhmä eli ns. VeriRyhmä on ilmoittautunut mukaan verenluovutuskampanjaan (esim. yhdistykset, oppilaitokset), voidaan yhteyshenkilön yhteystiedot luovuttaa kampanjan järjestäjälle kampanjaviestintää varten.

Päätyykö tietojani EU:n ulkopuolelle?

Tietojärjestelmät palvelimineen sijaitsevat EU:n alueella, joten tietojasi ei päädy EU:n ulkopuolelle.

Miten tietojani suojataan?

Tietojen käsittely on rajattu niiden käyttöön oikeutettujen ammattilaisten tehtäväksi. Heidät on koulutettu tietojärjestelmien käyttöön sekä tietosuojan ja –turvan varmistamiseen. Tietojärjestelmien käyttöoikeudet on varmistettu salasanoin ja/tai automaattiseen luotettavaan tunnistautumiseen perustuen. Paperiset dokumentit pidetään lukituissa kaapeissa. Tietojärjestelmien toimittajien kanssa on laadittu kirjalliset sopimukset, joissa on sovittu tietosuojaa koskevista käytännöistä, kuten salassapidosta ja tietojen hävittämisestä.

Tehdäänkö tietojeni perusteella profilointia tai automaattista päätöksentekoa?

Tietojen perusteella ei tehdä profilointia tai automatisoituja päätöksiä.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Yhteystietoja säilytetään noin kahden vuoden ajan edellisestä kontaktista.
Vieraiden tunnistetietoja säilytetään kahden kuukauden ajan. Mikäli säilytysaikana ilmenee selvitystä vaativa turvallisuuspoikkeama, voidaan tietoja säilyttää selvityksen edellyttämän ajan.

Miten voin tarkistaa tietoni ja korjata virheelliset tiedot?

Voit tarkistaa tiedot ja pyytää niiden korjausta lähettämällä tarkistus– tai oikaisupyynnön Veripalvelun verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Yhteystietojesi päivityksen voit tehdä myös puhelimitse soittamalla Veripalveluun puh. 029 300 1010.

Voinko pyytää tietojeni poistoa tai kieltää niiden käyttämisen?

Voit pyytää tietojen poistamista tai kieltää niiden käyttämisen ottamalla yhteyttä Veripalveluun puhelimitse, puh. p. 029 300 1010.

Vieraiden tunnistetietoja emme voi pyynnöstäkään poistaa, koska ne ovat oleellisia turvallisuuden kannalta. Ne kuitenkin poistetaan säilytysajan jälkeen.

Voinko valittaa viranomaiselle?

Jos koet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu lakia, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.

Yhteystiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

Härkälenkki 13

01730 Vantaa

p. 029 300 1010

info(at)veripalvelu.fi

Rekisterin vastuuhenkilö

Viestintä- ja henkilöstöjohtaja Willy Toiviainen, p. 029 300 1830