Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Asiakasrekisteri on Veripalvelun ylläpitämä henkilörekisteri sairaala-asiakkaiden, terveydenhuollon toimintayksiköiden edustajien yhteyshenkilöistä. Lisäksi rekisteriin kuuluvat Veripalvelun koulutuksiin osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset.

Miksi tietojani kerätään?

Yhteystietoja kerätään asiakkuuksien hallintaa, yhteydenpitoa ja asiakasviestintää varten. Yhteystietoja tarvitaan, jotta voimme viestiä asiakkaille ja viranomaisille Veripalvelun tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja muutoksista.

Tarvitsemme ajantasaiset yhteystiedot myös kriittistä nopeaa yhteydenottoa varten. Asiakkaiden edustajien tietojen kerääminen perustuu tietosuoja-asetuksen mukaiseen Veripalvelun oikeutettuun etuun. Koulutuksiin sekä muihin tapahtumiin osallistuvien osalta tietojen käsittelyn perusteena on suostumus.

Mitä tietoja minusta kerätään?

Keräämme vain yhteydenpidon kannalta välttämättömiä tietoja, joita ovat nimi, yritys, tehtävänimike ja mahdollinen erikoisala, sähköpostiosoite sekä yrityksen puhelinnumero ja postiosoite. Koulutustilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin ilmoittautuneista kerätään lisäksi henkilön itsensä antamat tiedot, mm. erikoisruokavaliota koskien.

Mistä tiedot ovat peräisin?

Yhteystiedot ovat peräisin rekisteröidyiltä itseltään tai organisaation viralliselta edustajalta.

Mihin tietojani käytetään?

Asiakasviestintään ja yhteydenpitoon Veripalvelun tuotteisiin ja palveluihin liittyen sekä tilaisuuksien ja tapahtumien hallinnointia ja koordinointia varten.

Annetaanko tietojani Veripalvelun ulkopuolelle? Miksi ja minne?

Yhteystietoja ei luovuteta tai siirretä ulkopuolisille eikä niihin ole pääsyä Veripalvelun ulkopuolisilla, lukuun ottamatta tietojärjestelmien toimittajia, joilla on teknisitä syistä pääsy järjestelmiin.

Päätyykö tietojani EU:n ulkopuolelle?

Tietojärjestelmät palvelimineen sijaitsevat EU:n alueella, joten tiedot eivät päädy EU:n ulkopuolelle.

Miten tietojani suojataan?

Tietojen käsittely on rajattu Veripalvelussa asiakasviestinnästä vastaavien henkilöiden käyttöön. Heidät on koulutettu tietojärjestelmien käyttöön sekä tietosuojan ja –turvan varmistamiseen. Tietojärjestelmien käyttöoikeudet on varmistettu salasanoin ja/tai automaattiseen luotettavaan tunnistautumiseen perustuen. Tietojärjestelmien toimittajien kanssa on laadittu kirjalliset sopimukset, joissa on sovittu tietosuojaa koskevista käytännöistä, kuten salassapidosta ja tietojen hävittämisestä.

Tehdäänkö tietojeni perusteella profilointia tai automaattista päätöksentekoa?

Tietojen perusteella ei tehdä profilointia tai automatisoituja päätöksiä.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Tiedot säilytetään rekisterissä, kunnes henkilö ilmoittaa haluavansa, että hänen tietonsa poistetaan rekisteristä tai organisaatio ilmoittaa yhteyshenkilön vaihtumisesta. Tietojen ajantasaisuus tarkistetaan asiakastapaamisissa. Myös virheelliset ja vanhentuneet yhteystiedot poistetaan. Koulutuksiin osallistuneet poistetaan rekisteristä, kun tapahtuman hallinnointi (palautteet ja laskutus) on saatu päätökseen.

Miten voin tarkistaa tietoni ja korjata virheelliset tiedot?

Tiedot voi tarkistaa ja pyytää niiden korjausta lähettämällä tarkistus– tai oikaisupyynnön Veripalvelun verkkosivuilla olevalla lomakkeella tai lähettämällä viestin asiakakaspalvelu(at)veripalvelu.fi. Yhteystietojen päivityksen voi tehdä myös puhelimitse soittamalla Veripalveluun puh. 029 300 1010.

Voinko pyytää tietojeni poistoa tai kieltää niiden käyttämisen?

Tietojen poistamista voi pyytää tai kieltää niiden käyttämisen lähettämällä viestin asiakakaspalvelu(at)veripalvelu.fi tai ottamalla yhteyttä Veripalveluun puhelimitse, puh. p. 029 300 1010.

Voinko valittaa viranomaiselle?

Jos koet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu lakia, voit tehdä valituksen valvonta-viranomaiselle.

Yhteystiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

Härkälenkki 13

01730 Vantaa

p. 029 300 1010

asiakaspalvelu(at)veripalvelu.fi

Rekisterin vastuuhenkilö

osastonjohtaja Hannele Sareneva, puh. 029 300 1798