Vid Livsmedelsverket är blodgivningen en värdefull form för att hjälpa

Livsmedelsverket har en egen blodgrupp som under 2022 gett blod 77 gånger. Tarja Katajamäki är kontaktperson för blodgivningsgruppen.

Tarja Katajamäki.

Livsmedelsverket inledde sin verksamhet 1.1.2019 då Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster sammanslogs. Verket sysselsätter cirka tusen personer i olika delar av Finland.

Livsmedelsverket har en egen aktiv blodgrupp som till exempel under 2022 gett blod 77 gånger. Tarja Katajamäki är kontaktperson för blodgivningsgruppen och har också själv varit en aktiv blodgivare i flera år. Livsmedelsverkets medarbetare har kunnat ge blod på arbetstid alltsedan verket grundades.

“Vi har kommit överens om att blod kan ges på arbetstid två gånger per år.”

“Ur medarbetarens perspektiv är praxisen en mycket positiv sak, och vi uppskattar att arbetstid får användas för denna sak. Många av oss ger blod regelbundet, och det är bra att vi inte alltid behöver passa in blodgivningen i fritiden”, berättar Tarja.

“Samtidigt kan man till exempel få sällskap av en arbetskompis till blodgivningen, vilket bidrar till den inbördes gemenskapskänslan. Blodtjänsts verksamhetsställe i Seinäjoki är dessutom på gångavstånd, vilket gör det mycket lätt att aktivera sig för blodgivning”, sammanfattar Tarja.

Enligt Tarja Katajamäki påverkar praxisen den externa arbetsgivarimagen och de egna medarbetarnas uppfattning om arbetsgivaren på ett positivt sätt. Uppmuntran till blodgivning har också haft andra positiva konsekvenser vid Livsmedelsverket.
“Också de medarbetare som inte kan ge blod har tackat arbetsgivaren för denna möjlighet till exempel i diskussionerna på intranätet. En del av dem har eventuellt en gång fått blodprodukter. Blodgivningen har på ett personligt plan ansetts vara betydelsefull och viktig, oavsett om man själv kan ge blod eller inte”, konstaterar Tarja.

Senast uppdaterad: 15.06.2023