Rekordmånga patienter har fått hjälp via Stamcellsregistret

Under 2023 har redan 66 frivilliga i Finlands Stamcellsregister donerat stamceller till en okänd patient. Antalet donationer har ökat med upp till 53 procent från året innan, för 2022 gjordes 43 donationer.

Salivprovspinnar skickas per post.

Stamcellstransplantation används för att behandla patienter med allvarliga blodsjukdomar såsom leukemi. Det är alltid patientens sista chans att bli botad.

Det finns flera orsaker till rekordåret. Det finns nu fler donatorkandidater än tidigare. En del av dem har sällsynta vävnadstyper, och det finns också fler unga som gärna väljs ut till donatorer, eftersom stamceller som samlas in från unga ger bättre behandlingsresultat.

Dessutom undersöks donatorkandidaterna nu i större utsträckning redan vid anslutningen till registret, vilket också underlättar beslutet om val av donator.

– Vi har helt enkelt fler donatorer som passar patienterna. Dessutom är donatorkandidaterna lätt och snabbt tillgängliga, och våra donationsarrangemang fungerar tillförlitligt, sammanfattar Anne Arvola, avdelningschef vid Stamcellsregistret.

I Finland får allt fler patienter hjälp av en donator från Finlands Stamcellsregister

Om en patient behöver en stamcellstransplantation söks den lämpligaste donatorn från det internationella nätverket av stamcellsregister.

Under det gångna året har 41 procent av de patienter som vårdats i Finland fått hjälp av en donator från Finlands Stamcellsregister och resten från utlandet. Antalet har ökat för varje år och detta år är ett rekordår. Till exempel 2022 var motsvarande siffra 27 procent.

Även fler erbjöd sig att donera än tidigare år

Under 2023 har redan 7256 nya medlemmar anslutit sig till Stamcellsregistret. År 2022 var motsvarande siffra över 2 500 färre. Medianåldern för dem som anslutit sig är 26 år och av dem är 80 procent kvinnor.

Nya människor har inspirerats att ansluta sig till registret bland annat genom berättelser i medierna om patienter som fått hjälp. Även förespråkare har gjort ett viktigt arbete för att göra registret mer känt.

I Finlands Stamcellsregister finns för närvarande sammanlagt cirka 72 000 frivilliga. Det internationella nätverket av register har sammanlagt över 40 miljoner medlemmar.

Det finns inte en lämplig donator för alla patienter

En förutsättning för att en stamcellstransplantation ska lyckas är att vävnadstyperna hos patient och donator är tillräckligt likartade. Finländarna har många sällsynta vävnadstyper; för var femte patient i Finland hittas för närvarande inte den lämpligaste möjliga donatorn.
Därför behövs det ständigt fler nya medlemmar i Stamcellsregistret. Nya medlemmar gör det möjligt att hitta en lämplig donator för fler patienter.

Man kan ansluta sig till Stamcellsregistret i åldern 18–35 år. Anslutningen lyckas smidigt hemma med hjälp av ett anslutningsprov som tas från kindens insida.

– Endast en liten del av dem som ansluter sig kommer någonsin att kunna donera, men varje medlem ger patienter chans att bli räddade, säger Arvola.

Ytterligare information: www.veripalvelu.fi/sv/stamcellsregistret

Senast uppdaterad: 27.12.2023