Precisering angående beställningar av blodprodukter under jourtid och brådskande prov

Bästa kund, vi vill precisera vår praxis beträffande beställningar av blodprodukter under jourtid samt påminna om vikten av att ni ringer oss i samband med brådskande provförsändelser. Vårt mål är att säkerställa att beställningarna och proven behandlas i rätt tid.

Jourtider

  • Vardagar (mån.–fre.): Jourtiden börjar kl. 17 och slutar följande morgon kl. 7
  • Helger (lör.–sön.): Jourtiden börjar kl. 13 på lördagar och slutar på måndagar kl. 7
  • Dessutom är det jourtid under söckenhelger och helgdagar som infaller på en lördag

 

Praxis för kontakt

Beställning av blodprodukter som gjorts under jourtid och som levereras under jourtid

Vi ber våra kunder att alltid ringa angående beställningar som ska levereras under jourtid, också när beställningen görs via det elektroniska beställnings­systemet. Det säkerställer att beställningen behandlas så fort som möjligt.

Beställning av blodprodukter som gjorts under jourtid men som inte behöver behandlas under jourtid

Inget separat telefonsamtal behövs. Beställningscentralen behandlar beställningar som inkommit under jourtid mån.–lör. från kl. 7. Kunden kan följa hur behandlingen av beställningen framskrider via det elektroniska beställningssystemet.

Brådskande prov under jour- och tjänstetid

Kunderna ska alltid ringa laboratoriet angående patientprov som kräver brådskande undersökningar och meddela på vilket sätt provet skickas och vilken tid försändelsen anländer till Blodtjänst. Det ska tydligt anges på remissen att provet är brådskande. Observera också att avsändaren ansvarar för att beställa transport av provet från busstationen till Blodtjänst när försändelsen skickas med Matkahuolto.

Beställningscentralen
029 300 1001
Senast uppdaterad: 06.10.2023