Plasmagivningar började vid Blodtjänst

Blodtjänst har återupptagit insamlingen av plasma efter ett uppehåll på flera år. Plasma kan ges på Blodtjänsts verksamhetsställe i Vanda vardagar kl 11-17.

Man kan ur plasman utvinna nödvändiga beståndsdelar för framställning av läkemedel, och I Europa har det redan flera år rått brist på plasmaråvara. Till exempel immunglobuliner används i stor utsträckning vid olika sjukdomar; för patienter med antikroppsbrist är de det enda behandlingsalternativet.

Plasmagivning kallas plasmaferes eller kortare aferes. Den genomförs på ungefär samma sätt som en blodgivning, men apparaten tillvaratar endast plasma och återför de övriga komponenterna, dvs. erytrocyter och trombocyter, till plasmagivarens blodomlopp. Plasmagivningen tar cirka 45 minuter, och det är bra att reservera drygt en timme för besöket, inklusive kaffepausen.

Plasma separeras också från blod som erhålls i en normal helblodsgivning, men den mängd som samlas in i en plasmaferes är cirka tre gånger större!

Vem kan ge plasma?

Du kan ge plasma, om du åtminstone en gång tidigare gett helblod.

För en plasmagivning gäller i princip samma grundförutsättningar för lämpligheten som för helblodsgivning, men karenstider i samband med till exempel resor eller utlandsboende behöver inte beaktas överhuvudtaget.

En plasmagivare ska väga minst 60 kg, och viktindexet (BMI) ska vara max 40.

Intervallet mellan två plasmagivningar eller mellan en trombocytgivning och en plasmagivning ska vara minst 14 dygn. Mellan en plasmagivning och en traditionell blodgivning är intervallet för män minst 30 dygn och för kvinnor minst 45 dygn.

Vid plasmagivning är blodgruppen irrelevant när komponenter separeras från plasma och används som råmaterial för läkemedel – till skillnad från vid helblodsgivning. Därför är blodgivare med blodgrupp AB+ respektive B+ särskilt välkomna till plasmaferes – dessa blodgrupper behövs i mindre utsträckning för patienter än andra blodgrupper.

När det gäller andra blodgrupper (t.ex. A+, O+, O-) är fortsatta regelbundna helblodsgivningar ett mer rekommenderat sätt att hjälpa patienter!

Var och när kan man ge plasma?

Plasma kan ges på vårt nya verksamhetsställe i Vanda vardagar kl 11-17.

För en plasmagivning ska en tid bokas på förhand på adressen ajanvaraus.veripalvelu.fi/afereesi

Var hamnar den plasma som samlats in?

Den plasma som samlas in i Finland levereras till Blodtjänsts avtalspartner Takeda som tillverkar plasmaläkemedel för patienter.

Blodtjänst har fått stöd av Försörjningsberedskapscentralen för att inleda plasmainsamlingen eftersom det är viktigt att Blodtjänst har denna beredskap även under undantagsförhållanden.

Senast uppdaterad: 13.02.2024