Över 90 procent av de män som ger blod anser att blodgivning är mycket lätt

Blodtjänst har utfört enkätundersökning för att utreda blodgivarmännens erfarenheter och åsikter om blodgivning. En stor majoritet ansåg att blodgivning är lätt. För många var uppmuntran av de anhöriga ett skäl att börja ge blod.

Av dem som svarade på enkäten som riktade sig till män som gett blod bedömde 82 procent att det är mycket lätt att ge blod med vitsordet 10 eller 9, på skalan 1–10. Vitsordet 8–10 gavs av över 90 procent av de svarande. Medeltalet av svaren var 9,2.

I en enkät som Blodtjänst lät Taloustutkimus göra våren 2022 framhävdes å sin sida att orsaken till att män inte ger blod är att de inte kommer för sig att göra det eller att de inte har något intresse för det.

”I enkäten framträder en intressant konflikt: om man inte känner till blodgivning sedan tidigare kan blodgivning kännas besvärligt eller mödosamt för många män. En stor majoritet av de män som gett blod anser dock att blodgivning är lätt”, säger kundchef Liisa Romo vid Blodtjänst.

Det behövs fler blodgivare, särskilt män. För närvarande utgör männen mindre än hälften av blodgivarna, även om de kan ge blod oftare än kvinnor.

De anhörigas uppmuntran är den vanligaste orsaken till att ge blod

För män som hade gett blod var närståendes exempel och uppmuntran den vanligaste orsaken till att de börjat ge blod. Det nämnde 40 procent av dem som besvarade frågan.

Den näst viktigaste orsaken var viljan att hjälpa, vilket 23 procent av dem som svarade nämnde. Av de svarande hade 19 procent gett blod för första gången i armén vid en blodgivning i garnisonen.

Viljan att hjälpa och betydelsen av att ge blod är också viktiga orsaker för män att ge blod på nytt.

”Vetskapen om att ens egen insats kan hjälpa upp till tre patienter ger blodgivare gott samvete under en lång tid. Om man inte har gett blod tidigare är det värt att komma hit och testa!”, uppmuntrar Romo.

Man kan avgöra sin lämplighet som blodgivare med ett test på nätet

Man kan testa sin lämplighet som blodgivare på adressen kanjagdonera.fi. Mer information om lämpligheten att donera finns på Blodtjänsts webbplats, chattbotten Pisara och den avgiftsfria infotelefonen för blodgivare, tfn 0800 05801 mån–fre kl. 8–17.

Man kan prova blodgivning första gången i åldern 18–59 år.

  • Man kan ge blod vid Blodtjänsts tio blodtjänstbyråer och vid blodgivningsevenemang runt om i Finland.
  • Man kan boka tid för blodgivning här.

Om enkäterna

Enkäten Männen som blodgivare genomfördes 16.–30.5.2022 och besvarades av 579 män som hade varit och gett blod inom cirka två veckor från enkäten.

Blodtjänst lät Taloustutkimus göra en enkät under tiden 30.3.–12.4.2022, och den besvarades av 1 000 män och 570 kvinnor.

Senast uppdaterad: 10.03.2023