Omsorg i 75 år

Blodtjänst grundades 1948 för att organisera hela blodförsörjningen i Finland, från blodgivningen till leveransen av blodprodukter till patienten på sjukhuset. Under årens lopp har Blodtjänst blivit en viktig aktör inom hälso- och sjukvården i Finland. Vi levererar de blodprodukter, stamcellstransplantat och laboratorietjänster som behövs vid behandlingen av patienterna på sjukhusen varje dag, 24/7.

Allt börjar med blodgivarna. Utan frivilliga blodgivare skulle det inte finnas någon Blodtjänst. Blodgivningarna inleddes i Finland av scouter på 1930-talet.

Blodgivning och blodtransfusioner blev vanligare under krigsåren 1939–1945. Då skapades grunden för den systematiska blodförsörjningen som Finlands Röda Kors Blodtjänst började utveckla och värna om för 75 år sedan.

En bild från 1944, där blod hälls i en flaska direkt från en givare som ligger på en säng.
Blodgivning i Äänislinna 1944

Tekniken och verksamhetsmodellerna har förändrats mycket genom åren. I början av Blodtjänsts verksamhet samlades blod i flaskor och gavs till patienterna som helblod. I dag separeras blodet i komponenter i produktionsprocessen och patienten får bara den del av blodet som ger patienten mest nytta: erytrocyter, trombocyter eller plasmabaserade läkemedel.

Det givna blodet undersöks dessutom omsorgsfullt för allvarliga virus som smittar via blodet. Automatisering och robotik har till stor del ersatt det manuella arbetet i laboratorierna.

Ett svartvitt foto av en kvinna som gör ett manuellt blodgruppstest 1960.
Före automatisering gjordes blodgruppsbestämningarna manuellt med en perforerad plastskiva. Bild från år 1960.

Forskningsverksamheten inleddes vid Blodtjänst redan på 1950-talet, och Blodtjänst har utvecklats till ett unikt kompetenscentrum inom blodceller i Finland. De senaste tillskotten i vår verksamhet är biobanksverksamheten och Cellproduktionscentralen som stödjer utvecklingen av cellterapibehandlingar.

Även om tekniken har förändrats är grunden för verksamheten oförändrad. Det är inte möjligt att tillverka artificiellt blod, utan det behövs människor som vill hjälpa, ge av sin tid och sträcka ut sin arm för patienternas bästa. Detta unika uttryck för mänsklighet lever och mår bra även i dag.

Blodtjänstanställda bär skyddsdräkter.

Jubileumsåret ger nya öppningar

Under jubileumsåret vill vi visa särskild uppskattning för våra blodgivare. Ett annat tema är förnyelsen av verksamheten i enlighet med behoven inom blodförsörjningen i Finland, vilket är kärnuppgiften för Blodtjänst.

Den främsta nyheten i Blodtjänsts verksamhet är de nya verksamhetslokalerna i Vanda, som togs i bruk hösten 2022. De stärker vår leveranssäkerhet och gör det möjligt för oss att använda ny teknik. I den nya cellproduktionscentralen kan vi tillverka till exempel produkter för de nya individuella cellterapibehandlingarna.

Under jubileumsåret kommer vi också att ta i bruk nya digitala serviceplattformar som förbättrar servicen till blodgivarna, bland annat en ny mobilapp för blodgivare och nya webbsidor.