Vi skapar möjligheter att rädda liv

Blodtjänst är en inrättning inom Finlands Röda Kors som betjänar hälsovården. Blodtjänst har ett centraliserat ansvar för blodtjänstverksamheten i hela landet.

Vår verksamhet omfattar inte bara organiseringen av blodgivning och insamlandet av blod utan även testning av donerat blod samt framställningen av blodprodukter och distributionen till sjukhusen. Blodtjänst erbjuder hälso- och sjukvården bland annat kompatibilitetstester samt analyser med avseende på organ-, vävnads- och stamcellstransplantationer samt koagulationsfaktorer och trombocyter. Blodtjänst utför blodgruppsbestämning och testning av blodgruppsantikroppar för alla gravida kvinnor i Finland.

Inom Blodtjänst verkar dessutom Finlands Stamcellsregister genom vilket vi förmedlar transplantat för alla stamcellstransplantationer som utförs i Finland. Intern forskning och utveckling utgör grunden för vår gedigna expertis, vilket möjliggör trygg blodtransfusion och nya former av cellterapier även i framtiden. Vi skapar möjligheter att rädda liv. Vi utför vår uppgift i samarbete med frivilliga blodgivare och sjukhusens experter.

 

Tillsammans för patientens bästa

Vi arbetar för att patienter ska tillfriskna. Blodtjänst stödjer sjukhusens vårdkedja tillsammans med blodgivarna. Ett stort antal frivilliga ställer upp och hjälper oss att organisera massblodgivning.

Vi arbetar professionellt

Blodtjänst har cirka 500 anställda på nio orter och alla är experter inom sina områden. Vi erbjuder hälso- och sjukvården blod- och cellprodukter samt laboratorie- och experttjänster i samband med dessa.

 

Utan vinstintresse

Blodtjänst är en organisation inom Finlands Röda Kors och arbetar utan vinstintresse. Vi täcker våra kostnader genom att sälja blod- och cellprodukter samt experttjänster till hälso- och sjukvården. Blodtjänst arbetar ansvarsfullt för verksamhetens soliditet.

Årsberättelse för Blodtjänsten

Du hittar Blodtjänstens nyckeltal, mätvärden och årsredovisningar på vår årsredovisningssida.

Läs vår årsredovisning

Blodtjänst strategi

I Blodtjänstens strategi 2022-2026 läggs vikt vid flexibel verksamhetsberedskap, driftsäkerhet och utveckling av nya behandlingar.

Läs mer om vår strategi

Legislatur och övervakning

Syftet med lagstiftning och tillsyn är att säkerställa blodprodukters säkerhet för patienten.

Läs mer om vår legislatur och övervakning