Nya blodgivare behövs för att trygga blodförsörjningen

I juni–juli donerade omkring 29 000 personer blod i Finland, medan målet var 2000 fler. Patienterna har fått nödvändiga blodprodukter, men det finns ett stort behov av nya blodgivare.

​Värmen orsakade en betydande minskning av antalet blodgivare under några sommarveckor. Varmt väder väntas också de närmaste dagarna, vilket antas påverka människors aktivitet i blodgivning. Patienter behöver ändå blod oavsett väderförhållanden. Det är tryggt att donera blod även när det är varmt, så länge man kommer ihåg att dricka tillräckligt med vatten.

“När man granskar en längre period ser man tydligt att det behövs fler nya blodgivare”, säger Satu Pastila, direktör för blodgivningen vid Blodtjänst.

Nu donerar cirka 3,5 % av finländare i blodgivningsåldern, dvs. i åldern 18–70 år. Det finns ett ständigt behov av nya blodgivare, eftersom det totalt finns för få blodgivare nu. För att trygga försörjningsberedskapen under alla förhållanden och i föränderliga situationer behövs ett större antal blodgivare. Varje dag måste en del av dem som tidigare donerat blod upphöra med blodgivning exempelvis på grund av sjukdom eller hög ålder.

“För närvarande får en del blodgivare kallelser från oss väldigt ofta. Vi upplyser aktivt behovet av givare bland annat i sociala medier. Människor funderar på den första donationen i genomsnitt upp till ett år, så de som redan har donerat blod tidigare har en nyckelroll i att vi kan samla in blod dagligen enligt sjukhusens behov”, säger Pastila.

Målet 20 000 nya blodgivare per år

Vi har fått drygt 10 000 nya blodgivare i år. Blodtjänsts mål är 20 000 nya blodgivare per år, och vi ligger just nu något efter det målet.

“Blodgivning är ett enkelt och konkret sätt att hjälpa medmänniskor. Varje utsträckt hand behövs”, konstaterar Pastila.

Blodtjänst samlar bara in den mängd donerat blod som motsvarar sjukhusens behov i Finland. Förra året fick cirka 40 000 olika patienter donerat blod.

Hur vet man om man är lämplig som blodgivare?

Majoriteten av finländarna i åldern 18–59 år skulle kunna prova blodgivning.

“Man kan enkelt testa om man är lämplig som blodgivare på adressen sovinkoluovuttajaksi.fi”, uppmuntrar Pastila.

Man behöver till exempel inte känna till sin egen blodgrupp eller hemoglobinnivå på förhand, utan de utreds i samband med blodgivningen.

Just nu har Blodtjänst en kampanj särskilt för att öka andelen män som donerar blod. Blodet från alla blodgivare är lika värdefullt. Män har dock vissa fördelar som blodgivare: i genomsnitt har de bättre järnförråd vilket innebär att män kan donera oftare än kvinnor. Andelen män av alla blodgivare var cirka 45 % under det första halvåret av kampanjen.

Man kan donera blod på olika håll i Finland på Blodtjänsts tio fasta verksamhetsställen eller vid blodgivningsevenemang som ordnas på olika håll i Finland varje vardag. Alla möjligheter till blodgivning finns i kalendern på Blodtjänsts webbplats.

Senast uppdaterad: 10.03.2023