Jari Martelin att leda Blodtjänsts produktionslaboratorium

Jari Martelin har blivit utnämnd till ny direktör för produktionslaboratoriet i Finlands Röda Kors Blodtjänst. Han tillträder sin tjänst den 6 maj 2024.

Produktionslaboratoriets verksamhet, som leds av Jari Martelin, är en viktig del av säkerheten för blodprodukter. Prover från blodgivare samt kvalitetskontrollprover av blodprodukter testas i laboratoriet med hjälp av mångsidiga metoder. Mer än två miljoner tester analyseras årligen, dygnet runt.

Martelin har en lång erfarenhet inom laboratoriesektorn. Han är doktor i filosofi inom området klinisk mikrobiologi och har även specialiserad utbildning som sjukhusmikrobiolog. Martelin kommer till sin nya tjänst från posten som klinisk forskningschef i Uniogen Oy.