Yrken eller hobbyn där svindel kan medföra uppenbara risker

Om du har ett yrke eller en hobby, där eventuell svindel eller trötthet efter blodgivningen kan medföra uppenbar fara, rekommenderas att du håller en paus på minst 12 timmar efter blodgivningen, innan du återgår till arbetet eller hobbyn. Rekommendationen baserar sig på allmäneuropeiska direktiv. Yrken i den här kategorin är flygare, lok- eller kranförare, samt dykare. Vissa flygbolag har därtill egna direktiv för sina flygare gällande karenstiden efter en blodgivning.

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).